O firmie

Polityka BHP

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PREMA SA

Zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla każdego pracownika jest ważnym celem w działalności PREMA SA. Dowodem skuteczności realizacji tego celu jest brak chorób zawodowych i nieliczne lekkie wypadki - nie związane bezpośrednio z wykonywaną pracą - od utworzenia przedsiębiorstwa w 1953 roku do chwili obecnej.

Dbając jednak o to, aby zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa i komfortu pracy w środowisku Spółki oraz zapobieganiem zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym dla zdrowia pracowników i odwiedzających nas gości były zawsze uwzględniane we wszystkich decyzjach podejmowanych na poszczególnych szczeblach zarządzania oraz spełniając - zgodnie z przyjętą Polityką Jakości - oczekiwania naszych Klientów, wdrożyliśmy w PREMA SA system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami normy PN-N-18001:2004, odpowiedni do charakteru działań i związanych z nimi zagrożeń.

 

PREMA SA prowadząc działalność handlową, rozwijając sieć handlową i modernizując infrastrukturę:

 • zapobiega wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • dąży do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • spełnia mające zastosowanie wymagania prawne oraz inne wymagania, dotyczące
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ciągle doskonali działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Gwarancją przestrzegania przyjętych zasad postępowania jest stałe podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Polityka BHP została zakomunikowana pracownikom PREMA SA oraz jest publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Polityka BHP jest wdrożona i utrzymywana oraz poddawana regularnym ocenom w celu zapewnienia jej ciągłej przydatności. 

Jako Dyrektor Generalny PREMA SA zapewniam wszelkie niezbędne zasoby i środki dla wdrożenia i utrzymywania Polityki BHP. 

Zenon Szpoton
Dyrektor Generalny
PREMA SA

 

Zarządzenie Dyrektora Generalnego Spółki PREMA SA nr 3/07 z dnia 5 stycznia 2007 r.


Partnerzy

 • SKF Authorised Distributor
 • INA
 • TIMKEN
 • Gates
 • Loctite
 • Festo
 • HIWIN
 • Fenner Drives
 • MOTUL
 • NSK
 • Bosch Rexroth
 • Renold
 • SMC
 • PBF
 • GGB
 • KTR
 • WD-40
 • LBC
 • Sanok
 • Theroson
 • ZKL
 • ZVL Auto
 • Accor
 • Henkel
 • Kinex
 • CPP Prema Kielce
 • ZWWG
 • EUROLL
 • KLUBER LUBRICATION
 • PONAR Silesia
 • DAB Pumps
 • JTEKT

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Zamknij