Dofinansowania

Tytuł projektu: Platforma do elektronicznego obiegu dokumentów dla optymalizacji procesów przedsiębiorstwa oraz zwiększenia odporności na czynniki losowe w przedsiębiorstwie „PREMA” SPÓŁKA AKCYJNA.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i niezawodności procesów oraz odporności na skutki pandemii COVID-19, a także ograniczenie skutków kolejnych fal. Efektem projektu jest wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Rozwiązanie wpływa na obszar działania PREMA SA w zakresie zdalnego przekazywania dokumentacji oraz standaryzacji generowania opisów. Procesy te są szczególnie istotne ze względu na eliminację ilości bezpośrednich kontaktów między pracownikami firmy, w tym znajdujących się w różnych lokalizacjach. Nastąpiła również standaryzacja procesu opisu faktur, co jest szczególnie istotne ze względu na obsługę dużej liczby faktur przychodzących miesięcznie, generowanych w oddziałach znajdujących się w 12 lokalizacjach w Polsce. Wdrożenie rozwiązania doprowadziło do eliminacji ryzyka bezpośredniego przekazywania zarazków oraz możliwość popełnienia błędu, co przekłada się na stabilność firmy również w przypadku kolejnej pandemii.

  • Wartość projektu: 299 240 PLN
  • Wartość dofinansowania: 254 354 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy „PREMA” SPÓŁKA AKCYJNA poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku przez usprawnienie procesów produkcyjnych i obsługi klienta poprzez wdrożenie do oferty nowego procesu w postaci technologii pionowego składowania dłużnic, głównie w postaci prowadnic ciężkich, a w przyszłości – profili aluminiowych.

Planowane efekty projektu

Zaimplementowane rozwiązanie zapewnia:

  • Bezpieczne przechowywanie elementów: Obecnie firmy składują elementy (w tym stalowe) na regałach, co często wiąże się z ręcznym przenoszeniem przez pracowników, zwiększając ryzyko uszkodzeń. Korzystanie z regałów pionowych eliminuje to ryzyko, zapewniając bezpieczne przechowywanie.
  • Szybkie odnajdywanie detali na półkach: Wyszukiwanie detali na tradycyjnych regałach ręcznych jest pracochłonne i zależy od pracowników. Wdrożenie automatycznych regałów pionowych skróci czas odnajdywania detali do minimum, co poprawi efektywność procesu.
  • Wykorzystanie wysokości magazynu: Dzięki automatycznym regałom pionowym możliwe będzie efektywne wykorzystanie wysokości pomieszczenia magazynowego, co zwiększy jego pojemność.
  • Integracja z systemami ERP: Regały ręczne nie oferują możliwości integracji z systemem ERP, co prowadzi do ręcznego opisywania i identyfikowania detali. Automatyczne regały umożliwią precyzyjne opisywanie i identyfikowanie detali, co połączone z systemem ERP usprawni dostęp do informacji o przechowywanych elementach.
  • Wartość projektu: 868 900,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 647 800,00 zł

Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy wejść na naszą oficjalną stronę premainnowacje.pl

Odnajdź katalog

Wyszukiwarka katalogów

Online

Sklep internetowy

Sprawdź naszą ofertę w sklepie online, znajdziesz tu ponad 50 tys. produktów.

Odwiedź nasz sklep internetowy
B2B

Platforma B2B

Jesteś stałym klientem?
Zaloguj się do platformy B2B.

Zaloguj się Platformy B2B