Dla akcjonariuszy

Informacje ogólne

  • Firma spółki: PREMA SPÓŁKA AKCYJNA
  • Siedziba spółki: Warszawa
  • Adres: 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
  • Adres do doręczeń: 05-850 Jawczyce, ul. Poznańska 86/88
  • Oznaczenie sądu, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • Nr rejestru w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000029405
  • Nr identyfikacji podatkowej NIP: 525-15-51-237
  • Kapitał zakładowy: 3.031.870,00 zł (opłacony w całości)

Dokumenty korporacyjne

Ogłoszenia

Pliki do pobrania

Kontakt

Odnajdź katalog

Wyszukiwarka katalogów

Online

Sklep internetowy

Sprawdź naszą ofertę w sklepie online, znajdziesz tu ponad 50 tys. produktów.

Odwiedź nasz sklep internetowy
B2B

Platforma B2B

Jesteś stałym klientem?
Zaloguj się do platformy B2B.

Zaloguj się Platformy B2B