Łożyska stożkowe

Łożyska stożkowe produkowane są jako jednorzędowe, dwurzędowe oraz wielorzędowe.

Systemy oznaczeń łożysk stożkowych metrycznych i calowych różnią się w znaczący sposób. Łożyska metryczne oznaczane są jednym symbolem. Łożyska calowe produkowane są w określonych seriach zawierających nawet do kilkunastu pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych, które – w ramach tej samej serii – mogą być dowolnie łączone. Tak więc oznaczenie standardowego łożyska calowego (jednorzędowego) składa się z symbolu pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oddzielonych ukośnikiem.

Łożysko stożkowe Prema

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie na pierścieniach wewnętrznym i zewnętrznym, między którymi umieszczone są stożkowe wałeczki. Pierścień wewnętrzny tworzy całość z koszykiem z zestawem wałeczków, pierścień zewnętrzny jest rozłączny.

Obciążenie przenoszone jest wzdłuż linii nachylonej pod kątem do osi łożyska, dzięki czemu łożysko może przenosić jednocześnie działające obciążenia promieniowe i osiowe. Łożyska jednorzędowe mogą przejmować obciążenia osiowe tylko z jednego kierunku. Działające na łożysko obciążenie promieniowe powoduje postanie składowej osiowej, która musi być zrównoważona siłą skierowaną przeciwnie. Dlatego najczęściej w łożyskowaniach stosowane są dwa łożyska stożkowe jednorzędowe zamontowane przeciw sobie. Zdolność łożyska do przenoszenia obciążeń osiowych zależy od kąta działania, im większy kąt tym większe może być obciążenie.

Jeżeli istnieje potrzeba przenoszenia obciążeń osiowych w obu kierunkach łożyska stożkowe jednorzędowe mogą być montowane w parach, w układzie O lub X. Pierścień dystansowy umieszczony odpowiednia między pierścieniami wewnętrznymi albo zewnętrznymi zapewnia wymagany luz osiowy. Miejsca zabudowy łożysk powinny być wykonane z zachowaniem współosiowości ponieważ ich zdolność do wychyleń kątowych jest nieznaczna.

Do zastosowań gdzie wymagana jest duża dokładność obrotu elementu łożyskowanego produkowane są łożyska serii 320 w klasie dokładności P5.

Łożyska stożkowe dwurzędowe

Łożyska stożkowe dwurzędowe mogą przenosić obciążenia osiowe w obu kierunkach. Najbardziej rozpowszechnione typy łożysk dwurzędowych to TDO i TDI.

Typ TDO posiada podwójny pierścień zewnętrzny i dwa pierścienie wewnętrzne zamontowane w układzie O. Ze względu na duży rozstaw pierścieni wewnętrznych łożysko może przenosić duże momenty.

Typ TDI posiada podwójny pierścień wewnętrzny i dwa pierścienie zewnętrzne zamontowane w układzie X. Ze względu na mały rozstaw pierścieni wewnętrznych łożysko jest mniej wrażliwe na niewspółosiowości miejsc zabudowy.

Oba typy mogą być dostarczone z pierścieniami dystansowymi dla zapewnia wymaganego luzu osiowego.

Łożyska stożkowe wielorzędowe

Typowym przykładem łożysk wielorzędowych są łożyska stożkowe czterorzędowe stosowane głównie w przemyśle hutniczym.

Odnajdź katalog

Wyszukiwarka katalogów

Online

Sklep internetowy

Sprawdź naszą ofertę w sklepie online, znajdziesz tu ponad 50 tys. produktów.

Odwiedź nasz sklep internetowy
B2B

Platforma B2B

Jesteś stałym klientem?
Zaloguj się do platformy B2B.

Zaloguj się Platformy B2B