Oferta

Łożyska inne

 • Łożyska polimerowe, ceramiczne i hybrydowe

  Sprawdź katalogi

  Łożyska polimerowe

  Pierścienie łożysk i koszyki wykonane są z polimerów a elementy toczne ze stali nierdzewnej, szkła lub polimerów.

  Główne zalety łożysk polimerowych to:

  • odporność na korozję,
  • właściwości samosmarujące,
  • mała masa (20% masy łożysk ze stali),
  • mały współczynnik tarcia,
  • cicha praca,
  • dobre tłumienie drgań,
  • izolacja przeciw przepływowi prądu elektrycznego.

  Łożyska polimerowe są szczególnie przydatne do zastosowań gdzie wymagana jest odporność na działanie chemikaliów lub gdzie nie mogą być stosowane środki smarujące.

  Należy mieć na uwadze, że zdolność do przenoszenia obciążeń (nośności) i prędkości obrotowe łożysk polimerowych są znacznie mniejsze niż łożysk konwencjonalnych – stalowych.

  Z polimerów produkowane są łożyska kulkowe zwykle i kulkowe wzdłużne.

  Łożyska ceramiczne

  Pierścienie łożysk i elementy toczne wykonywane są z materiałów ceramicznych a koszyki z tworzyw sztucznych.

  Zalety łożysk ceramicznych w porównaniu do łożysk stalowych:

  • większe prędkości graniczne ze względu na mniejszą masę elementów tocznych,
  • większa stabilność wymiarów ze względu na mniejszy współczynnik rozszerzalności cieplnej,
  • możliwość pracy w warunkach niedostatecznego smarowania lub bez smarowania (przy     ograniczonej prędkości obrotowej),
  • możliwość pracy w bardzo wysokich temperaturach,
  • możliwość pracy w niskich temperaturach,
  • odporność na korozję,
  • izolacja przeciw przepływowi prądu elektrycznego,
  • możliwość pracy w polu magnetycznym.

  Najczęściej stosowanymi materiałami ceramicznymi na pierścienie łożysk są azotek krzemu i tlenek cyrkonu. Koszyki zwykle wykonywane są z polieteroeteroketonu (PEEK). Produkowane są również łożyska bez koszyka – z pełną ilością kulek.

  Łożyska z azotku krzemu przeznaczone są do zastosowań gdzie występują duże obciążenia i duże prędkości obrotowe przy wysokich wymaganiach dotyczących trwałości łożyskowania.

  W wykonaniu bez koszyka łożyska mogą pracować do temperatury 1100°C, przy czym powyżej 800°C następuje powolne obniżenie parametrów wytrzymałościowych.

  Łożyska z tlenku cyrkonu przenoszą znacznie mniejsze obciążenia niż łożyska z azotku krzemu, ale mają większą odporność na działanie czynników powodujących korozję.

  Oba rodzaje łożysk z koszykami PEEK mogą trwale pracować w temperaturze do 240°C.

  Łożyska hybrydowe

  Pierścienie łożysk  wykonane są ze stali natomiast elementy toczne z azotku krzemu. Prawie 60% mniejsza gęstość materiału ceramicznego w porównaniu do gęstości do stali powoduje znaczne zmniejszenie naprężeń powodowanych przez siły odśrodkowe w trakcie pracy łożyska. Kulki o mniejszej masie powodują mniejsze zmiany kąta działania w łożyskach skośnych, co w efekcie daje większą dokładność dynamicznej pracy łożyska.

  Jako łożyska hybrydowe produkowane są głównie łożyska precyzyjne (kulkowe skośne i walcowe) oraz łożyska kulkowe zwykłe.

  Łożyska hybrydowe zastosowane we wrzecionach polepszają osiągi pracy i dają następujące korzyści:

  • wzrost maksymalnej prędkości pracy i w efekcie wzrost wydajności,
  • możliwość przyspieszania i zwalniania obrotów w szerszym zakresie,
  • mniejszy wzrost temperatura pracy,
  • zmniejszenie drgań,
  • zwiększenie sztywności łożyskowania,
  • mniejsze straty mocy i w efekcie oszczędność zużycia energii,
  • zwiększenie trwałości łożyskowania.

  Oprócz wymienionych zalet zastosowanie łożysk hybrydowych w maszynach elektrycznych eliminuje przepływ prądu elektrycznego przez łożysko i niszczenie łożysk w wyniku erozji elektrycznej.
 • Łożyska samonastawne i zespoły samonastawne

  Sprawdź katalogi

  Łożyska kulkowe samonastawne są odmianą konstrukcyjną łożysk kulkowy zwykłych serii 62 i 63 z kulistą powierzchnię pierścienia zewnętrznego. Wyposażone są w uszczelnienia umieszczone z obu stron łożyska oraz napełnione są smarem plastycznym. Mogą również posiadać odrzutniki zabezpieczające uszczelnienia przed uszkodzeniem i pełniące funkcję dodatkowego uszczelnienia.

  Łożysko zabudowane w oprawie tworzy wraz z oprawą zespół samonastawny gotowy do montażu.

  Łożyska samonastawne produkowane są w zakresie średnic otworów:

  • od 8 mm do 140 mm (otwory metryczne),
  • od ½” do 4” (otwory calowe).

  W łożyskach stosowane są dwie odmiany pierścieni wewnętrznych:

  • pierścienie wewnętrzne poszerzone jednostronnie,
  • pierścienie wewnętrzne poszerzone dwustronnie,

  Łożyska samonastawne mogą być mocowane na czopie wału za pomocą:

  • wkrętów dociskowych w pierścieniu wewnętrznym,
  • pierścienia mimośrodowego,
  • tulei wciąganej (łożysko z otworem stożkowym).

  Przy wyborze sposobu mocowania należy uwzględniać twardość materiału czopa i kierunek obrotu elementu łożyskowanego (stały albo zmienny).

  Średnica otworu łożyska samonastawnego posiada dodatnie odchyłki (nie dotyczy to łożysk kulkowych zwykłych z kulistą powierzchnia pierścienia zewnętrznego), co pozwala na łatwy montaż i demontaż na czopie wału, bez konieczności stosowania specjalistycznego wyposażenia montażowego.

  Łożyska kulkowe samonastawne podobnie jak łożyska kulkowe zwykłe mogą przenosić obciążenia promieniowe, obciążenia osiowe i kombinację tych obciążeń.

  Łożyska te natomiast nie mają możliwości kompensowania wydłużeń osiowych wału powstających np. w wyniku odkształceń cieplnych.

  Ważną zaletą zespołów samonastawnych jest duża zdolność do wychyleń kątowych łożyska – w granicach do 5° od położenia środkowego, co pozwala na kompensowanie błędów niewspółosiowości, trudnych do uniknięcia w przypadku łożyskowania w oddzielnych oprawach.

  Przy wymianie łożysk samonastawnych należy uwzględnić fakt, że położenie otworu (-ów) smarowych w pierścieniu zewnętrznym względem elementu mocującego nie jest zunifikowane. Może mieć to wpływ na dosmarowywanie łożyska.

  Typowymi oprawami stosowanymi do współpracy z łożyskami samonastawnymi są oprawy masywne (z żeliwa szarego) i blaszane (z blachy stalowej), z otworami do mocowania opraw za pomocą śrub. W obu odmianach występują oprawy stojące mocowane do płaszczyzny równoległej względem osi wału oraz oprawy kołnierzowe mocowane do płaszczyzny prostopadłej względem osi wału.

  Oprawy posiadają różne kształty (okrągłe, oczkowe, kwadratowe, naciągowe), co pozwala na optymalne rozwiązanie konstrukcji łożyskowania.

  Dla przypadków dużych obciążeń lub obciążeń dynamicznych dostępne są oprawy wykonane z żeliwa sferoidalnego i ze stali.

  Do pracy w warunkach powodujących korozję produkowane są łożyska samonastawne ze stali nierdzewnej lub z powłokami ochronnymi. Łożyska takie przeznaczone są do współpracy z oprawami wykonanymi z poliamidu lub ze stali nierdzewnej.

  Do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym dostępne są łożyska ze stali nierdzewnej napełnione smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością.

  Do zastosowań, gdzie wymagane jest tłumienie drgań (np. wentylatory) można stosować gumowe nakładki na pierścień zewnętrzny łożyska.

  Łożyska samonastawne w standardowym wykonaniu mogą być stosowane w temperaturze do +100°C.

  Produkowane są łożyska poddawane specjalnej obróbce cieplnej i napełnione specjalnymi środkami smarującymi do pracy w wysokich temperaturach (do +350°C).

  Łożyska przeznaczone do pracy w najwyższych temperaturach smarowane są stałymi środkami smarującymi w związku, z czym mają ograniczone dopuszczalne prędkości obrotowe do 50 – 100 obr/min. 
 • Łożysko-rolki

  Łożysko–rolki są łożyskami tocznymi z grubościennym pierścieniem zewnętrznym dostosowanym do toczenia się po powierzchni współpracującej. Stosowane są do mimośrodów, do popychaczy, jako rolki wspierające oraz rolki dociskowe. Mogą mieć powierzchnie zewnętrzną wypukłą lub walcową. Powierzchnia wypukła umożliwia kompensowanie niewspółosiowości. Łożysko-rolki produkowane są jako beztrzpieniowe i trzpieniowe. W zależności od rodzaju elementów tocznych dzielą się na: igiełkowe, walcowe i kulkowe. 

  Sprawdź katalogi

  Łożysko–rolki beztrzpieniowe

  Typ (R)STO

  Łożysko-rolki igiełkowe bez prowadzenia wzdłużnego. Pierścień wewnętrzny bez obrzeży, złożenie igiełkowe rozłączne. Przy stosowaniu łożysko-rolki bez pierścienia wewnętrznego (RSTO) na czopie wału powinna być wykonana bieżnia. Łożysko-rolki te przeznaczone są do zastosowań, w których prowadzenie boczne jest zapewnione przez współpracujące części konstrukcji. Powierzchnie prowadzące powinny być dokładnie toczone.

  Typ (R)NA22.2RS

  Łożysko-rolki igiełkowe bez prowadzenia wzdłużnego. Pierścień zewnętrzny z dwoma obrzeżami tworzy wraz ze złożeniem igiełkowym i uszczelkami jedną całość. Przy stosowaniu łożysko-rolki bez pierścienia wewnętrznego (RNA22.2RS) na czopie wału powinna być wykonana bieżnia Łożysko-rolki te przeznaczone są do zastosowań, w których prowadzenie boczne jest zapewnione przez współpracujące części konstrukcji. Powierzchnie prowadzące powinny być dokładnie toczone.

  Typ NATR

  Łożysko-rolki igiełkowe z prowadzeniem wzdłużnym. Po obu stronach pierścienia wewnętrznego osadzone są podkładki oporowe, które przejmują siły osiowe.

  Łożysko-rolka jest nierozłączna. Produkowane są także w odmianie z dwiema uszczelkami.

  Typ NATV

  Łożysko-rolki NATV różnią się od łożysko-rolek NATR tylko tym, że mają pełną liczę igiełek. Mogą przenosić większe obciążenia przy mniejszych prędkościach.

  Typ NUTR

  Łożysko-rolki walcowe z prowadzeniem wzdłużnym. Mają pełną liczbę wałeczków umieszczonych w dwóch rzędach. Pierścień zewnętrzny posiada dwa obrzeża prowadzące wałeczki. Prowadzenie wzdłużne zapewnione jest przez dwa swobodne pierścienie boczne. Blaszane pierścienie kątowe ciasno osadzone w pierścieniu zewnętrznym łączą poszczególne elementy w nierozłączną konstrukcję oraz tworzą uszczelnienie labiryntowe z pierścieniami bocznymi.

  Łożysko-rolki mogą przenosić bardzo duże obciążenia, a dzięki prowadzeniu pierścienia zewnętrznego przez wałeczki także duże obciążenia osiowe, również udarowe.

  Łożysko–rolki trzpieniowe

  Typ KR

  Łożysko rolki igiełkowe z prowadzeniem wzdłużnym. Pierścień zewnętrzny jest prowadzony przez stałe obrzeże trzpienia i podkładkę oporową wciśniętą na trzpień. Łożysko-rolka jest nierozłączna. Produkowane są także w odmianie z dwiema uszczelkami.

  Typ KRV

  Łożysko-rolki KRV różnią się od łożysko-rolek KR tylko tym, że mają pełną liczę igiełek. Mogą przenosić większe obciążenia przy mniejszych prędkościach

  Typ NUKR

  Łożysko rolki walcowe z prowadzeniem wzdłużnym. Mają pełną liczbę wałeczków umieszczonych w dwóch rzędach. Pierścień zewnętrzny posiada dwa obrzeża prowadzące wałeczki. Prowadzenie wzdłużne zapewnione jest przez stale obrzeże trzpienia i pierścień boczny wciśnięty na trzpień. Blaszane pierścienie kątowe ciasno osadzone w pierścieniu zewnętrznym łączą poszczególne elementy w nierozłączną konstrukcję oraz tworzą uszczelnienie labiryntowe z obrzeżem i pierścieniem bocznym. Łożysko-rolki mogą przenosić bardzo duże obciążenia, a dzięki prowadzeniu pierścienia zewnętrznego przez wałeczki także duże obciążenia osiowe, również udarowe.

 • Łożyska wieńcowe

  Łożyska wieńcowe Prema

  Sprawdź katalogi

  Łożyska wieńcowe są łożyskami wielkogabarytowymi mogącymi przenosić obciążenia osiowe, promieniowe oraz obciążenia momentami działające w dowolnych kierunkach.

  Mogą wykonywać ruch oscylacyjne i obrotowe.

  Łożysko składa się z pierścienia wewnętrznego, z pierścienia zewnętrznego i elementów tocznych – kulek lub wałeczków. Bieżnie pierścieni łożyska są hartowane i szlifowane.

  Pierścienie łożyska posiadają otwory do mocowania, gładkie lub gwintowane. Łożyska posiadają integralne uszczelnienia zapewniające utrzymanie smaru i zabezpieczające przed zanieczyszczeniami.

  Do zastosowań gdzie nie występują duże obciążenia produkowane są łożyska, których bieżnie wykonane są z okrągłych prętów. 

Partnerzy

 • Fenner Drives
 • Gates
 • JTEKT
 • KTR
 • WD-40
 • Loctite
 • LBC
 • Renold
 • Sanok
 • Theroson
 • ZKL
 • ZVL Auto
 • GGB
 • Accor
 • Bosch Rexroth
 • Henkel
 • INA
 • Kinex
 • NSK
 • CPP Prema Kielce
 • ZWWG
 • EUROLL
 • HIWIN
 • SMC
 • PBF
 • KLUBER LUBRICATION
 • PONAR Silesia
 • DAB Pumps

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Zamknij