Oferta

Łożyska kulkowe

 • Łożyska kulkowe zwykłe

  Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe

  Sprawdź katalogi

  Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe ze względu na prostą konstrukcję i dużą ilość odmian konstrukcyjnych są najbardziej rozpowszechnionym typem łożysk tocznych.

  Produkowane są w wielu seriach wymiarowych, w zakresie średnic otworów od 1 mm do 2000 mm, również w układzie calowym.

  Mogą przenosić obciążenia promieniowe, obciążenia osiowe i kombinację tych obciążeń oraz pracować z dużymi prędkościami obrotowymi. W przypadku obciążenia wyłącznie osiowego wielkość obciążenia nie powinna przekraczać 25% - 50% nośności statycznej. Niższa z podanych wartości ma zastosowanie dla łożysk lekkich serii.

  Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe produkowane są również z blaszkami ochronnymi lub uszczelkami gumowymi (standardowymi stykowymi lub o zmniejszonych oporach tarcia). Napełnione są smarem na cały okres eksploatacji. Zakres średnic otworów łożysk uszczelnionych jest mniejszy i praktycznie nie przekracza 200 mm.

  W przypadkach, w których wymagane jest proste ustalenie łożyska w kierunku osiowym można stosować łożyska z rowkiem osadczym na pierścieniu zewnętrznym i pierścieniem osadczym.

  Dla zastosowań, gdzie wymagana jest podwyższona dokładność obrotu elementu łożyskowanego produkowane są łożyska w klasach dokładności (P6, P5 i P4) wyższych niż normalna klasa dokładności.

  Oprócz standardowo produkowanych łożysk z wewnętrzny luzem normalnym dostępne są łożyska z powiększonymi luzami (C3, C4 i C5) oraz z luzem mniejszym niż normalny (C2). Pozwala to na dobór odpowiedniej wartości luzu zależenie np. od wymaganej sztywności łożyskowania, zdolności do wychyleń kątowych lub temperatury pracy łożysk.

  W przypadku gdy nośność standardowego łożyska kulkowego zwykłego jednorzędowego nie zapewnia wymaganej trwałości, przy dominującym obciążeniu promieniowym można zastosować łożysko kulkowe zwykle jednorzędowe z kanałkiem do wkładania kulek o większej ilości kulek.

  Łożyska ze stali nierdzewnej

  Łożyska ze stali nierdzewnej są odporne na korozję powodowaną przez wilgoć i inne czynniki. Do zastosowań w przemyśle spożywczym dostępne są łożyska uszczelnione i napełnione fabrycznie smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością. 

  Najczęściej łożyska ze stali nierdzewnej opatrzone są dodatkowym oznaczeniem SS lub INOX, tak też należy ich wyszukiwać w naszym eSklepie. Dodatkowo, w polu wyszukiwania można wpisać frazę ŁOŻYSKO 6204 NIERDZEWNE, odpowiednio zmieniając oznaczenie potrzebnego nam łożyska.

  Łożyska do wysokich temperatur

  Górny zakres temperatury pracy standardowych łożysk wynosi +120°C, a dla łożysk z uszczelkami +100°C.Osobnym zagadnieniem jest trwałość użytego środka smarującego (smaru plastycznego lub oleju). Należy brać pod uwagę fakt, że trwałość zwykłych smarów litowych w temperaturach powyżej 70°C znacząco się obniża.

  Do pracy w wysokich temperaturach produkowane są łożyska poddawane specjalnej obróbce cieplnej. Dostępne są łożyska ze stali łożyskowej do pracy w temperaturach do: 150°C, 200°C, 250°C, 300°C i 350°C. Łożyska do pracy w najwyższych temperaturach smarowane są stałymi środkami smarującymi w związku, z czym mają ograniczone dopuszczalne prędkości obrotowe do 50 – 100 obr/min.

  Szukając łożysk do wysokich temperatur w naszym eSklepie należy do oznaczenia łożyska dodać dodatkowe oznaczenie /VA201 lub /VA228 lub po prostu /VA2

  Łożyska izolowane elektrycznie

  W maszynach elektrycznych istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia łożysk w wyniku przepływu prądu elektrycznego przez łożyska. W celu wyeliminowania tego zjawiska produkowane są łożyska z powłoką izolacyjną, która zapewnia izolację do napięcia 1000 V prądu stałego (przy standardowej powłoce). Zależnie od wielkości łożyska powłoka jest nakładana na pierścień wewnętrzny lub zewnętrzny. 

  Aby odnaleźć je w naszym sklepie należy wpisać oznaczenie łożyska oraz dodać oznaczenie C3VL (SKF) lub SQ77

  W przypadku łożysk o mniejszych średnicach niebezpieczeństwo przepływu prądu przez łożyska można wyeliminować stosując łożyska z kulkami ceramicznymi (łożyska hybrydowe) z oznaczeniem HC5 (SKF) NCR (Koyo).

  Łożyska polimerowe

  Pierścienie łożysk wykonane są z polimerów natomiast kulki ze szkła lub stali nierdzewnej.

  Łożyska takie są odporne na działanie wilgoci i chemikaliów.

  Przy wyborze łożysk polimerowych należ brać pod uwagę, że ich nośności - dynamiczna i statyczna – są bardzo małe w porównanie z odpowiednikami ze stali łożyskowej, a więc osiągany czas pracy również będzie znacznie krótszy.

  W przypadku łożysk polimerowych SKF należy szukać ich poprzez oznaczenie typu oraz sufiks /HR11 lub /HR22

  Łożyska kulkowe zwykłe

  Łożyska kulkowe zwykłe dwurzędowe

  Pod względem konstrukcji wewnętrznej łożyska kulkowe zwykle dwurzędowe są podobne do łożysk kulkowych zwykłych jednorzędowych. Ze względu na dwa rzędy kulek nośności tych łożysk są znaczne większe – przy nieznacznie większej szerokości – od łożysk jednorzędowych o tej samej średnicy otworu i średnicy zewnętrznej.

  Produkowane są w seriach wymiarowych 42 i 43, w zakresie średnic otworów od 10 mm do 100 mm, tylko w wykonaniu otwartym.

 • Łożyska kulkowe wzdłużne

  Łożysko kulkowe wzdłużne

  Sprawdź katalogi

  Łożyska kulkowe wzdłużne produkowane są jako jednokierunkowe i dwukierunkowe.

  Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe

  Łożyska składają się z jednego pierścienia wewnętrznego montowanego na wale, jednego pierścienia zewnętrznego (z płaską lub kulistą powierzchnią osadzenia) montowanego w oprawie oraz jednego koszyka z kulkami.

  Łożyska tej konstrukcji mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku, nie mogą przenosić obciążeń promieniowych.

  Łożyska kulkowe wzdłużne dwukierunkowe

  Łożyska składają się z jednego pierścienia wewnętrznego montowanego na wale, dwóch pierścieni zewnętrznych (z płaską lub kulistą powierzchnią osadzenia) montowanych w oprawie oraz dwóch koszyków z kulkami.

  Łożyska tej konstrukcji mogą przenosić obciążenia osiowe w obu kierunkach, nie mogą przenosić obciążeń promieniowych.

  Łożyska z płaskimi pierścieniami zewnętrznymi nie mogą kompensować jakiejkolwiek niewspółosiowości (ukośnego usytuowania) wału względem oprawy. Łożyska z pierścieniami z kulistą powierzchnią osadzenia mogą współpracować z odpowiednimi podkładkami o wklęsłej powierzchni, co umożliwia kompensację niewspółosiowości lub wychylenia kątowe wału względem oprawy.

  Łożyska są rozłączne co pozwala na niezależny montaż pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego.

  Łożyska kulkowe wzdłużne są z reguły produkowane w normalnej klasie dokładności. Łożyska serii 511 mogą być dostarczone również w wyższych klasach dokładności (P6 lub P5).

  Łożyska kulkowe wzdłużne
 • Łożyska kulkowe wahliwe

  Łożysko kulkowe wahliwe

  Sprawdź katalogi

  Łożyska kulkowe wahliwe mają kulistą bieżnię pierścienia wewnętrznego i dwa rzędy kulek, co umożliwia wychylenia kątowe i kompensowanie niewspółosiowości wału w stosunku do oprawy.

  Łożyska kulkowe wahliwe produkowane są z otworem walcowym i otworem stożkowym (1:12).

  Łożyska z otworem stożkowym mogą być montowane bezpośrednio na czopach stożkowych. Do montażu łożysk z otworem stożkowym na czopach walcowych stosowane są tuleje wciągane i wciskane.

  Łożyska serii 22 i 23 mogą być również dostarczane z uszczelkami gumowymi.

  Łożyska kulkowe wahliwe są z reguły wykonywane w normalnej klasie dokładności z luzem normalnym lub z luzem powiększonym (C3).

  Łożyska kulkowe wahliwe z szerokim pierścieniem wewnętrznym

  Łożyska kulkowe wahliwe z szerokim pierścieniem wewnętrznym mają specjalne tolerancje otworu ułatwiające ich montaż i demontaż. Mogą być osadzane na nieoszlifowanych wałach.

  Ustalane są osiowo za pomocą wkrętów lub kołków w wycięciu z jednej strony pierścienia wewnętrznego. Wkręt lub kołek równocześnie zabezpiecza przed obracaniem się pierścienia wewnętrznego na czopie wału.

  Łożyska kulkowe wahliwe
 • Łożyska kulkowe skośne

  Łożyska kulkowe skośne

  Sprawdź katalogi

  Do łożysk kulkowych skośnych zaliczane są: łożyska kulkowe skośne (uniwersalne), łożyska kulkowe skośne precyzyjne (wrzecionowe i do śrub tocznych), łożyska kulkowe skośne dwurzędowe oraz łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe.

  W łożyskach kulkowych skośnych linia przechodząca przez punkty styku kulki z bieżniami a płaszczyzną prostopadłą do osi łożyska tworzy kąt nazywany kątem działania.

  Łożyska kulkowe skośne (uniwersalne)

  Łożyska te mają kąt działania 40°, produkowane są w seriach wymiarowych 72 i 73. Pojedyncze łożysko przenosi obciążenia promieniowe i obciążenie osiowe działające w jednym kierunku. Jeżeli nośność jednego łożyska jest niewystarczająca lub obciążenie osiowe powinno być przenoszone w obu kierunkach łożyska mogą być montowane parami w układach: T (szeregowy), O (rozbieżny) oraz X (zbieżny). Możliwość takiego montażu istnieje tylko w przypadku łożysk fabrycznie do tego dostosowanych – łożysk do uniwersalnej zabudowy.

  Łożyska kulkowe skośne precyzyjne (wrzecionowe)

  Łożyska te przeznaczone są do zastosowań gdzie wymagana jest bardzo duża dokładność obrotu elementu łożyskowanego i praca z dużymi prędkościami obrotowymi, a wiec głównie do wrzecion obrabiarek. Produkowane są w seriach wymiarowych 719, 70 i 72, w wysokich klasach dokładności P4 i P2. Standardowo posiadają koszyki z tekstolitu.

  Dominującymi kątami działania są kąty 15° i 25°. Od wielkości kąta działania uzależniona jest zdolność do przenoszenia obciążeń wzdłużnych przez łożysko, im jest on większy tym większe siły mogą być przenoszone. W typowej konstrukcji pierścień wewnętrzny łożyska ma dwa wysokie obrzeża, pierścień zewnętrzny natomiast jedno obrzeże wysokie a drugie niskie.

  Pojedyncze łożysko przenosi obciążenia promieniowe i obciążenie osiowe działające w jednym kierunku, przy czym obciążenie osiowe powinno działać na wysokie obrzeże pierścienia zewnętrznego. Jeżeli nośność jednego łożyska jest niewystarczająca lub obciążenie osiowe powinno być przenoszone w obu kierunkach łożyska mogą być montowane w zespoły składające się z dwóch, trzech lub czterech łożysk.

  Zespół łożysk może mieć określony luz ujemny dla zwiększenia sztywności, zależny od napięcia wstępnego. Łożyska produkuje się w trzech klasach napięcia wstępnego: lekkie, średnie i duże.

  Możliwość takiego montażu istnieje tylko w przypadku łożysk do tego dostosowanych – łożysk do uniwersalnej zabudowy lub zespołów łożysk skompletowanych przez producenta.

  Łożyska dostarczone w skompletowanym zespole mogą być zamontowane tylko w jeden układzie, zgodnym z oznaczeniem.

  Łożyska kulkowe skośne precyzyjne produkowane są również w wykonaniu z kulkami ceramicznymi (łożyska hybrydowe) oraz odmianie z uszczelkami bezstykowymi napełnione fabrycznie smarem.

  Łożyska kulkowe skośne precyzyjne (do śrub tocznych)

  Łożyska te mają kąt działania 60° dzięki czemu mogą przenosić duże obciążenia osiowe. Produkowane są w klasie dokładności P4.

  Podobnie jak łożyska wrzecionowe mogą być montowane w zespołach z określonym napięciem wstępnym, w celu zwiększenia nośności i umożliwienia przenoszenia obciążenia osiowego w obu kierunkach.

  Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

  Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe mogą przenosić obciążenia promieniowe oraz obciążenia osiowe w obu kierunkach. Produkowane są w seriach wymiarowych 32 i 33.

  Występujące wykonania łożysk, zależnie do wielkości i serii wymiarowej:

  • z jednolitym pierścieniem wewnętrznym, kąt działania 25 – 30°,
  • z kanałkiem do wkładania kulek, kat działania 35°,
  • z dzielonym pierścieniem wewnętrznym, kąt działania 45°.

  Łożyska z dzielonym pierścieniem wewnętrznym zawierają więcej kulek o większej średnicy i charakteryzują się większą zdolnością do przejmowania obciążeń, zwłaszcza w kierunku osiowym.

  Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe produkowane są również w odmianach z blaszkami ochronnymi i z uszczelkami napełnione fabrycznie smarem.

  Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe

  Łożyska tez przeznaczone są do przenoszenia obciążeń osiowych w obu kierunkach, mogą również przenosić obciążenia promieniowe o określonej wartości w stosunku do obciążenia osiowego. Produkowane były w odmianach z dzielonym pierścieniem zewnętrznym Q i z dzielonym pierścieniem wewnętrznym QJ. Obecnie dominuje typ QJ, typ Q praktycznie został wycofany z produkcji. Ze względu na punktowy styk kulki z bieżniami o kształcie ostrołuku łożyska te nazywane są także czteropunktowymi.

  Łożyska kulkowe skośne

Partnerzy

 • Fenner Drives
 • Gates
 • JTEKT
 • KTR
 • WD-40
 • Loctite
 • LBC
 • Renold
 • Sanok
 • Theroson
 • ZKL
 • ZVL Auto
 • GGB
 • Accor
 • Bosch Rexroth
 • Henkel
 • INA
 • Kinex
 • NSK
 • CPP Prema Kielce
 • ZWWG
 • EUROLL
 • HIWIN
 • SMC
 • PBF
 • KLUBER LUBRICATION
 • PONAR Silesia
 • DAB Pumps

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Zamknij