Sprzęgła skrętnie sztywne

BOWEX

Są to sprzęgła wyposażone w zęby łukowe, które stanowią połączenie wałów do przeniesienia momentu obrotowego i nadają się w szczególności do wyrównania osiowych, promieniowych i kątowych odchyłek wałów.

Zęby łukowe pracują w taki sposób, że przy przemieszczeniach kątowych i promieniowych naciski na krawędziach zębów prawie nie występują, wskutek czego sprzęgło niemal się nie zużywa i w konsekwencji okres eksploatacji takiego sprzęgła znacznie się wydłuża.

W przypadku sprzęgieł o zębach prostych, przy przemieszczeniu w miejscu styku powstają duże naciski krawędziowe, co powoduje silne zużycie tego typu sprzęgieł.

Przy wystąpieniu promieniowym i kątowym przemieszczeniu wałów, zęby łukowe zapobiegają naciskom na krawędziach.

Do budowy wykorzystano odpowiednie materiały w postaci: piasta stalowa – tuleja poliamidowa, co umożliwia bezobsługową pracę sprzęgła przy bardzo niewielkim tarciu pomiędzy zębami i tuleją.

Dzięki rozwiązaniu dwuprzegubowemu Kardana przy wykorzystaniu tych sprzęgieł siły przywracające można pominąć, a okres wahania prędkości kątowej nie występuje. 

Sprzęgła BOWEX można instalować w położeniu pionowym lub poziomym, bez użycia specjalnych narzędzi. 

Stosowane materiały poliamidowe cechują się następującymi korzystnymi właściwościami mechanicznymi:

 • duża wytrzymałość mechaniczna,
 • duża sztywność,
 • wysoka wytrzymałość termiczna (+100ºC),
 • zachowanie parametrów w niskich temperaturach,
 • korzystna charakterystyka ślizgowo – cierna,
 • bardzo dobre właściwości izolacyjne,
 • dobra odporność na chemikalia,
 • dobra trwałość wymiarowa.

Podsumowując:

 • sprzęgło o zębach łukowych,
 • dzięki zastosowanym materiałom do budowy sprzęgło bezobsługowe,
 • rozmiar 14 – 65 wykonanie M,
 • rozmiar 80 – 125 wykonanie I,
 • piasty 42 oraz 48 mają takie samo uzębienie,
 • kompensacja osiowych, promieniowych, kątowych odchyłek,
 • łatwy montaż wzdłuż osi,
 • wykonanie z poliamidu oraz nierdzewne,
 • wykonanie z czarną tuleją posiada certyfikat ATEX,
 • jeden rodzaj piasty aczkolwiek występuje piasta przedłużona.

Wykonania sprzęgieł BOWEX

BoWex® junior

 • sprzęgło o zębach łukowych (dwuczęściowe) wykonane z poliamidu,
 • bezobsługowe,
 • kompensacja kątowych, radialnych i poosiowych odchyłek łączonych wałów,
 • znikomy ciężar i moment bezwładności,
 • łatwy montaż wzdłuż osi wałów,
 • temperatura pracy -25°C do +100°C,
 • krótki czas dostawy dla rozwiertów standardowych,
 • tolerancje otworu + 0.05 – 0.1, rowka wpustowego ± 0.08, wpusty wg normy DIN 6885/1.

BoWex junior M

 • trzyczęściowe sprzęgło o zębach łukowych wykonane z poliamidu,
 • bezobsługowe,
 • kompensacja kątowych, radialnych i poosiowych odchyłek łączonych wałów,
 • znikomy ciężar i moment bezwładności,
 • łatwy montaż wzdłuż osi wałów,
 • temperatura pracy -25°C do +100°C,
 • krótki czas dostawy dla rozwiertów standardowych,
 • tolerancje otworu + 0.05 – 0.1, rowka wpustowego ± 0.08, wpusty wg normy DIN 6885/1.

BoWex wykonanie nierdzewne

 • materiał V4A ; 1.4571
 • BoWex® Junior wykonane w całości z poliamidu
 • BoWex®-M piasty wykonane ze specjalnej stali
 • do zastosowań w agresywnym środowisku
 • typowe zastosowania:
 • przetwórstwo spożywcze
 • przemysł papierniczy i drukarski
 • przemysł tekstylny
 • przemysł browarniczy
 • myjnie samochodowe
 • przemysł chemiczny i farmaceutyczny
 • jednostki morskie

BoWex M

 • sprzęgło o zębach łukowych podwójnego Cardana,
 • do zespołów maszynowych ogólnego przeznaczenia oraz do stosowania w hydraulice,
 • bezobsługowe,
 • kompensacja kątowych, radialnych i poosiowych odchyłek łączonych wałów,
 • łatwy montaż wzdłuż osi wałów,
 • temperatura pracy -25°C do +100°C,
 • krótki czas dostawy dla otworów standardowych, tolerancja H7, rowek wpustowy wg normy DIN 6885/1 – JS9,
 • otwory stożkowe i calowe do pomp hydraulicznych.

BoWex M z przewodzącą tuleją

 • tuleja wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem węglowym,
 • ochrona przeciwwybuchowa II 2G EEx c IIC T4 (ATEX 95),
 • brak ładunku elektrostatycznego na tulejach,
 • ochrona przed iskrzeniem,
 • przenosi większe momenty obrotowe.

GEAREX

Cało stalowe są wypełnione smarem oraz wyposażone w uszczelki typu O-ring. Realizują połączenie wałów przeznaczone do przeniesienia momentu obrotowego z uwzględnieniem kompensacji osiowych, promieniowych i kątowych odchyłek wałów.

Wykorzystywane są w budowie wszystkich aplikacji wymagających wysokich współczynników bezpieczeństwa oraz trwałości – realizowanej przez właściwe smarowanie zębów łukowych.

Sprzęgła dedykowane są do montażu poziomego natomiast specjalne wykonania umożliwiają pracę również w pionie.

Typoszereg tej rodziny sprzęgieł zawiera rozmiary przenoszące moment obrotowy od 930 Nm do 135000 Nm, a także umożliwiające wykonanie w piastach otworów o średnicach do ø276 mm. Przenoszone momenty obrotowe można zwiększyć stosując specjalne materiały wykorzystywane do produkcji sprzęgła.

Sprzęgła GEAREX odpowiadają standardowi AGMA (American Gear Manufacturer Asociation). Kompaktowa budowa i nieduża masa w połączeniu z niewielkimi momentami bezwładności, otwierają przed sprzęgłami GEAREX szeroki obszar zastosowań.

Zgodnie z dobrze znaną i wykorzystywaną w przemyśle zasadą działania zęba łukowego, w sprzęgle tym brak jest nacisku krawędzi zębów nawet przy występowaniu odchyłki kątowej i/lub promieniowej. Ponadto stosowanie smaru powoduje zmniejszenie współczynnika tarcia zębów  łukowych, niemalże zupełnie zapobiegając ich zużyciu, tym samym znacząco wydłużając żywotność oraz okres eksploatacji sprzęgła.

W celu zapewnienia systematycznego i właściwego smarowania już po zamontowaniu sprzęgła, w każdej połówce tulei wprowadzone są naprzeciwko smarowniczki. W wyniku takiej konstrukcji, sprzęgło GERAX posiada na obwodzie tulei cztery smarowniczki umieszczone symetrycznie po obwodzie co 90º.

Wnętrze sprzęgła jest chronione uszczelkami typu O-ring (NBR 7o ShA). Podczas montażu należy zapobiec utracie smaru przez połączenie wpustowe. 

Podsumowując:

 • zastosowanie dla dużych obciążeń do 135000 Nm,
 • duże przekładnie, kruszarki, młyny,
 • posiada certyfikat ATEX.

Odnajdź katalog

Wyszukiwarka katalogów

Online

Sklep internetowy

Sprawdź naszą ofertę w sklepie online, znajdziesz tu ponad 50 tys. produktów.

Odwiedź nasz sklep internetowy
B2B

Platforma B2B

Jesteś stałym klientem?
Zaloguj się do platformy B2B.

Zaloguj się Platformy B2B