Sprzęgła skrętnie elastyczne

ROTEX 

Sprzęgła tego typu cechują się małymi wymiarami, niewielkim ciężarem, małym momentem bezwładności oraz dużym przenoszonym momentem obrotowym.

Proces dokładnej obróbki powierzchniowej wszystkich powierzchni wpływa korzystnie na właściwości kinematyczne, wytrzymałościowe oraz powoduje wydłużenie okresu eksploatacyjnego sprzęgła.

Sprzęgła przenoszą moment obrotowy wraz z jednoczesnym tłumieniem drgań skrętnych oraz kompensują udary  powstające w wyniku nierównomiernej pracy silnika.

Informacje ogólne:

Sprzęgła ROTEX są skrętnie elastyczne, przenoszą moment obrotowy jako połączenie kołowo – kształtowe. Występujące podczas pracy aplikacji drgania i udary są efektywnie tłumione i redukowane. Dwie przystające połówki sprzęgła posiadają na wewnętrznej stronie wklęsłe kły, które są przesunięte obwodowo o pół skoku i tak ukształtowane, że przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia łącznik, którego zęby posiadają kształt ewolwenty.

Aby nie doprowadzić do nacisków na krawędziach zębów przy braku wyosiowania wałów, krawędzie pojedynczych zębów łącznika są poddawane procesowi zaokrąglania krawędzi odpowiednim promieniem.

Sprzęgła ROTEX mogą kompensować osiowe, promieniowe i kątowe wzajemne przemieszczenia łączonych wałów. 

Działanie:

W odróżnieniu od innych sprzęgieł elastycznych, których to elementy pośrednie narażone są na zginanie, co bezpośrednio wpływa na żywotność, elastyczne zęby sprzęgieł ROTEX poddawane są tylko naciskowi.

Dzięki takiej konstrukcji, zaletą tych sprzęgieł jest znacznie wyższa obciążalność pojedynczych zębów. 

Pod wpływem obciążenia i przy wysokich obrotach łączniki ulegają odkształceniu, dlatego też przy konstruowaniu aplikacji wyposażonej w tego typu sprzęgła należy przewidzieć odpowiednio dużo miejsca na ich rozszerzanie się.

Kąt skręcania sprzęgieł ROTEX dla ich wszystkich rozmiarów zawarty jest w przedziale nie przekraczającym 5º. Sprzęgła mogą być instalowane zarówno w pionie jak i poziomie. 

Łączniki elastyczne:

Bezawaryjna praca zagwarantowana jest w temperaturze od -40ºC do +100ºC. Krótkotrwałe skoki temperatury do +120ºC nie zniszczą sprzęgła.

Dzięki ciągłej modyfikacji i  ulepszaniu materiałów wykorzystywanych do produkcji obecnego łącznika standardowego 92 Shore A uzyskujemy korzystniejszy efekt, niż przy zwykłych łącznikach z poliuretanu. Do przeniesienia wyższych momentów obrotowych można wykorzystać łącznik o twardości 95/98 Shore A lub o twardości 64 Shore D-F.

Łączniki elastyczne są wysoce odporne na ścieranie, działanie oleju, ozonu i na starzenie się, odznaczają się także silną odpornością na hydrolizę.

Tłumienie wewnętrzne łącznika o odpowiedniej twardości zabezpiecza napęd przed przeciążeniem dynamicznym.

Zalety:

 • małe wymiary,
 • niewielki ciężar,
 • mały efekt koła zamachowego,
 • duży przenoszony moment obrotowy,
 • tłumienie drgań skrętnych,
 • bezobsługowe,
 • zwarta budowa niskie momenty bezwładności,
 • nie przenoszą uderzeń powstających podczas nierównomiernej pracy silnika,
 • na zamówienie oznaczone dyrektywą Atex dla zastosowań przeciw wybuchowych.  

Zastosowanie łączników shore:

Twardość łącznikaKolor łącznikaMateriał łącznikaZakres temperatur °C
(Praca ciągła)
Zakres temperatur °C
(Praca krótkotrwała)
Dostępne rozmiaryZastosowanie
92 Sh A-GSżółtypoliuretanod -40 do +90od -50 do +12014 – 180do większości maszyn i układów hydraulicznych ogólnego stosowania o średniej elastyczności
95/98 Sh A-GSczerwonypoliuretanod -30 do +90od -40 do +12014 – 180przenoszenie dużego momentu przy dobrym tłumieniu drgań
64 Sh D-Fzielonypoliuretanod -30 do +110od -60 do +15014 – 180do silników spalinowych przy dużej wilgotności, odporny na hydrolizę do zastosowań przy krytycznych obrotach

Podsumowując:

 • sprzęgło kłowe skrętnie elastyczne,
 • montaż osiowy, dobre własności dynamiczne,
 • redukcja wibracji, bezpieczne,
 • maksymalny przenoszony moment obrotowy: 70 000 nm,
 • maksymalna średnica otworu wałka: 200 mm.

Uwaga ogólna dotycząca sprzęgieł ROTEX

Sprzęgieł ROTEX nie należy stosować w aplikacjach, w których powstają duże drgania.

Pod wpływem drgań wytwarza się temperatura, która niszczy łącznik Shore. 

Rodzaje wykonań sprzęgieł ROTEX

ROTEX® – standard

 • ROTEX – sprzęgło kłowe elastyczne,
 • bezobsługowe, łatwe w montażu,
 • zakres temperatur pracy od – 40°C do + 100°C chwilowo do + 120°C,
 • kompensacja odchyłek kątowej, promieniowej i poosiowej,
 • krótkie terminy dostaw dla piast z otworami w tolerancji H7, rowek wpustowy JS9 wg DIN6885/1,
 • otwory calowe do pomp hydraulicznych,
 • na życzenie otwory z wielowypustem wg DIN i SAE.

ROTEX AFN

 • wykonanie z podwójnym kołnierzem typu AFN w szczególności do ciężkich maszyn,
 • montaż i demontaż możliwy po przemieszczeniu sprzęganych maszyn prostopadle do osi sprzęgła,
 • wymiana łącznika elastycznego bez potrzeby przemieszczania sprzęganych maszyn,
 • materiał: część 4N – stal, część 3Na – GGG 40 (żeliwo sferoidalne).

ROTEX BFN

 • wykonanie z pojedynczym kołnierzem typu BFN w szczególności do ciężkich maszyn,
 • montaż i demontaż możliwy po przemieszczeniu sprzęganych maszyn prostopadle do osi sprzęgła,
 • rozłączenie sprzęganych maszyn przez wykręcenie śrub montażowych sprzęgła,
 • materiał: część 4N – stal, część 3Na – GGG 40 (żeliwo sferoidalne).

ROTEX CF

 • CF = wykonanie kołnierzowe do ciężkich maszyn,
 • połączenie = kołnierz – wał,
 • materiał: część 3b GGG – 40,
 • dla małych odległości między wałami,
 • rozmiary podstawowe od 24 do 100; na życzenie 110 – 180.

ROTEX CFN

 • CFN = wykonanie kołnierzowe do ciężkich maszyn,
 • połączenie = kołnierz – wał,
 • materiał: część 3b GGG – 40,
 • dla małych odległości między wałami,
 • dla małych średnic zewnętrznych,
 • rozmiary podstawowe od 24 do 100; na życzenie 110 – 180.

ROTEX DF

 • DF = wykonanie z podwójnym kołnierzem do ciężkich maszyn,
 • montaż sprzęgła oraz wymiana łącznika elastycznego bez potrzeby przemieszczania sprzęganych maszyn,
 • dla bardzo małych odległości między wałami,
 • materiał: część 3b GGG – 40,
 • rozmiary podstawowe od 24 do 100; na życzenie 110 – 180.

ROTEX DFN

 • DFN = wykonanie z podwójnym kołnierzem do ciężkich maszyn,
 • montaż sprzęgła oraz wymiana łącznika elastycznego bez potrzeby przemieszczania sprzęganych maszyn,
 • dla bardzo małych odległości między wałami,
 • dla małych średnic zewnętrznych,
 • materiał: część 3b GGG – 40.

ROTEX DKM

 • dwa łączniki z elementem środkowym – kompensacja większych odchyłek kątowych,
 • lepsze właściwości tłumiące przez zastosowanie dwóch łączników,
 • typ DKN: dla małych odległości między wałami,
 • większa cichobieżność przy ekstremalnych odchyłkach.

ROTEX ZS-DKM-H

 • dwa łączniki z elementem środkowym – kompensacja większych odchyłek kątowych,
 • lepsze właściwości tłumiące przez zastosowanie dwóch łączników,
 • dwukrotnie wyższy kąt skręcenia,
 • do pomp – standaryzowane elementy środkowe,
 • do większych odchyłek promieniowych spowodowanych rozszerzalnością temperaturową i skręcaniem,
 • zwiększa żywotność współpracujących łożysk, uszczelek.

ROTEX® ZWN

 • do połączenia wałów przy znacznych odległościach między nimi,
 • lepsze właściwości tłumiące przez zastosowanie dwóch łączników,
 • dwukrotnie wyższy kąt skręcenia,
 • wał pośredniczący centrowany za pomocą wahliwego łożyska ślizgowego,
 • typ ZWNV: do pracy w pionie z łożyskami oporowymi, na życzenie karta katalogowa nr: 5020/000/027-760390.

ROTEX® ZR

 • do połączenia wałów przy znacznych odległościach między nimi,
 • kompensacja większych odchyłek promieniowych,
 • lepsze właściwości tłumiące przez zastosowanie dwóch łączników,
 • z łącznikami typu GS – wał pośredniczący łożyskowany.

ROTEX® SD

 • umożliwia łatwe rozłączenie wałów podczas postoju maszyn,
 • współpracuje z pierścieniem ślizgowym i dźwignią przełączającą,
 • po wykonaniu otworów na wał należy ustawić siłę potrzebną do rozłączenia sprzęgła,
 • rozmiary poza katalogowe na życzenie (karta nr M 370266),
 • na życzenie kompletny ręczny mechanizm przełączający.

ROTEX® BTAN

 • wykonanie BTAN z zamontowanym bębnem hamulcowym,
 • każde sprzęgło można łączyć z wybranym bębnem hamulcowym lub tarczą,
 • maksymalny moment hamowania nie może przekroczyć maksymalnego momentu dla sprzęgła,
 • wykonanie BTAN jest modyfikacją programu podstawowego.

ROTEX® SBAN

 • wykonanie SBAN z zamontowaną tarczą hamulcową,
 • każde sprzęgło można łączyć z wybranym bębnem hamulcowym lub tarczą,
 • maksymalny moment hamowania nie może przekroczyć maksymalnego momentu dla sprzęgła,
 • tarcza lub bęben musi być umieszczony na końcu wału,
 • wykonanie SBAN jest modyfikacją programu podstawowego.

POLY – NORM

Jest sprzęgłem skrętnie elastycznym wykorzystywanym w połączeniach wał – wał, jego zwarta budowa zapewnia niedużą długość całkowitą.

Znalazło zastosowanie prawie we wszystkich rodzajach maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem hydrauliki siłowej. Kompensuje wszystkie rodzaje odchyłek a przy tym zapewnia bezpieczne przeniesienie napędu w postaci momentu obrotowego. 

Budowa:

Sprzęgło zbudowane jest z dwóch piast z kłami oddzielonymi przez pierścień elastomerowy. Piasty są składane tylko wskutek wsunięcia kłów piast osiowo w siebie nawzajem, a pierścień elastomerowy osadzony jest w rowku pomiędzy dwoma piastami sprzęgła. Sprzęgła POLY – NORM przenoszą moment obrotowy za pośrednictwem ściśniętego pierścienia elastomerowego.

Odchyłki wzajemnego położenia wałów względem siebie są kompensowane a wibracje i udary są skutecznie pochłaniane przez sprzęgło.

Sprzęgło jest bezobsługowe i może pracować w urządzeniach mechanicznych, pompach i kompresorach. Dla momentów obrotowych do 11000 Nm firma KTR oferuje 14 różnych  rozmiarów oraz 7 wykonań. W dodatku do standardowych wykonań, dostępne są w wielu modyfikacjach łączniki dystansowe. 

Podsumowując:

 • wykonania do różnych aplikacji,
 • połączenie z RUFLEX,
 • ADR dla łatwej wymiany łącznika,
 • AZR do pomp,
 • zerowa odległość między piastami,
 • jeden typ łącznika elastycznego,
 • niewielkie przenoszone momenty,
 • zastosowanie w ciasnych aplikacjach gdzie zależy nam na miejscu,
 • sprzęgło POLY nie przenosi momentu po zniszczeniu elastomeru.

Wykonania sprzęgieł POLY – NORM

POLY-NORM AR

 • sprzęgło elastyczne,
 • łatwe w montażu, bezobsługowe,
 • do zastosowania w szczególności przy małych odległościach między wałami,
 • zakres temperatur pracy od – 40°C do + 100°C chwilowa temperatura do + 120°C,
 • kompensacja odchyłek osiowej, promieniowej i kątowej,
 • ogólnego zastosowania.

POLY-NORM AZR

 • sprzęgło elastyczne do połączeń oddalonych od siebie wałów,
 • łatwe w montażu, bezobsługowe,
 • umożliwia łatwą wymianę elastomerów,
 • zakres temperatur pracy od – 40°C do + 100°C chwilowa temperatura do + 120°C,
 • kompensacja odchyłek osiowej, promieniowej i kątowej,
 • w szczególności do pomp i kompresorów.

POLY-NORM ADR (4-częściowe)

 • sprzęgło elastyczne redukujące drgania skrętne,
 • umożliwia wymianę łącznika elastycznego bez przemieszczania maszyn,
 • łatwe w montażu, bezobsługowe,
 • do zastosowania w szczególności przy małych odległościach między wałami,
 • zakres temperatur pracy od – 40°C do + 100°C chwilowa temperatura do + 120°C,
 • kompensacja odchyłek osiowej, promieniowej i kątowej,
 • ogólnego stosowania.

REVLEX – KX

Jest palcowym sprzęgłem skrętnie elastycznym. Może być instalowane osiowo oraz wyróżnia się kompaktową długością. Dodatkowo pozwala na łatwy demontaż elastomerów jak również bolców z elastomerami.

Ze względu na przenoszony moment sprzęgła REVOLEX – KX bazują na typoszeregu sprzęgieł POLY – NORM. Kompensują wszelkiego rodzaju odchyłki wałów, przenosząc jednocześnie moment obrotowy w bezpieczny sposób.

Budowa:

Sprzęgło składa się z dwóch piast: jedna z bolcami i elastomerami na nich, druga z otworami pod elastomery.

Moment obrotowy przenoszony jest za pośrednictwem stalowych bolców z nałożonymi na nie elastomerami w kształcie pierścieni, które to elastomery umieszczone są w otworach drugiej piasty.

Ze względu na takie rozwiązania konstrukcyjne tych sprzęgieł wszystkie rodzaje odchyłek wałów, np. wywołane przez nieprawidłowe wyosiowanie strony napędzanej i napędzającej, są odpowiednio kompensowane, a jednocześnie w dużym stopniu tłumione są drgania i udary.

Sprzęgło nie potrzebuje obsługi i stosowane jest w konstrukcjach ogólnego przeznaczenia, jak również w napędach pomp, przenośników itp.

W celu optymalnego dopasowania się do różnych aplikacji, typoszereg zawiera 14  rozmiarów sprzęgieł, przenoszących momenty obrotowe do 219 000 Nm.

Poza asortymentem podstawowym istnieją również wykonania na specjalne zamówienie.    

Podsumowując:

 • do większych momentów obrotowych,
 • do poprzecznego demontażu powyżej 6000 Nm,
 • zatwierdzone do zastosowań ATEX (przeciwwybuchowych).
Twardość łącznikaZakres temperatur °CZastosowanie
80 Sh Aod -30 do +80 max       od -50 do +120ogólnego stosowania, przemysł ciężki, pompy, przenośniki etyliny, odporny na kwasy, zasady, hydrolizę, oleje smary

Odnajdź katalog

Wyszukiwarka katalogów

Online

Sklep internetowy

Sprawdź naszą ofertę w sklepie online, znajdziesz tu ponad 50 tys. produktów.

Odwiedź nasz sklep internetowy
B2B

Platforma B2B

Jesteś stałym klientem?
Zaloguj się do platformy B2B.

Zaloguj się Platformy B2B