Sprzęgła bezluzowe

ROTEX – GS

Sprzęgła składające się z trzech części, składane z wstępnym ściśnięciem, instalowane osiowo.

Bezluzowo przenoszą moment obrotowy z doskonale dopasowaną do danego zastosowania sztywnością i optymalną kompensacją czy też tłumieniem drgań skrętnych.

ROTEX – GS

Dzięki zastosowaniu prostych zębów i montowanemu na wstępnym ściśnięciu łącznikowi pozyskuje się małe naprężenia powierzchniowe i w ten sposób zwiększoną sztywność całego sprzęgła. Elastyczne zęby łącznika elastycznego kompensujące odchyłki podparte są promieniowo na średnicy wewnętrznej przez membranę.

Podparcie to przy dużych prędkościach lub przy wysokich obrotach zapobiega dużemu odkształceniu w kierunku do wewnątrz lub na zewnątrz. Dla działania oraz funkcji jaką pełni sprzęgło ma to  zasadnicze i priorytetowe znaczenie. 

TYPY:

 • ROTEX – GS,
 • ROTEX MINIATUROWE,
 • ROTEX – GS wykonanie zaciskowe z pierścieniem,

 • ROTEX – GS typ P według normy DIN 69002,
 • ROTEX – GS wykonanie DKM dwukardanowe,
 • ROTEX – GS wykonanie ZR1/ZR2,
 • ROTEX – GS ze sprzęgłem przeciążeniowym SYNTEX.

Łączniki elastyczne do sprzęgieł GS dostępne o różnych twardościach. Dla łatwiejszej identyfikacji twardość ustalana jest przez kolor.

Twardość łącznikaKolor łącznikaMateriał łącznikaZakres temperatur °C
Praca ciągła
Zakres temperatur °C
Praca krótkotrwała
Dostępne rozmiaryZastosowanie
80 Sh A-GSniebieskipoliuretanod -50 do +80od -60 do +120
od 5 do 24
napędy elektryczne systemów pomiarowych bezluzowe w zakresie wstępnego ściśnięcia
92 Sh A-GSżółtypoliuretanod -40 do +90od -50 do +120
od 5do 55
napędy elektryczne układów pomiarowych i regulacyjnych, układ napędu wrzeciona obrabiarki
95/98 Sh A-GSczerwonypoliuretanod -30 do +90od -40 do +120od 5 do 75
napędy pozycjonowania, napęd wrzeciona, duże obciążenie, bezluzowe, wstępnego ściśnięcia
64 Sh D-H GSzielonyhytrelod -50 do +120od -60 do +150od 7 do 38
wrzeciona narzędziowe, przekładnie planetarne, napędy posuwu, wysokie obciążenia, sztywność na skręcanie
64 Sh D-GSzielonypoliuretanod -20 do +110od -30 do +120od 42 do 75
wysokie temperatury, odporny na hydrolizę

Zastosowania:

Technika pomiarowa i regulacyjna

Aby uzyskać powtarzalność w technice pomiarowej oraz ich regulacji wymagania stawiane tego typu sprzęgłom skupiają się na dużej sztywności skrętnej.

Istniejące momenty obrotowe są stosunkowo niewielkie i wykorzystanie w ich budowie łączników wstępnie ściśniętych sprawia przeniesienie sił z zachowaniem dużej sztywności i wytrzymałości na skręcanie.

W celu zminimalizowania sił powracających zaleca się używanie łączników o twardości 80 Sh GS.

Podsumowując:

 • sprzęgło bezluzowe do połączenia wałów, napędów wrzecion, wind, dźwigów, napędów obrabiarek,
 • tłumienie drgań skrętnych podczas pracy zapewnione przez wstępnie ściśnięty łącznik elastyczny,
 • piasty standardowe, zaciskowe, do montażu z wpustem lub bez, zaciskowe z pierścieniem,
 • różne twardości łączników.
 • wykonanie krótkie GS Compact.

Wykonania sprzęgieł ROTEX GS

ROTEX® GS precyzyjne

 • bezluzowa praca w wyniku wstępnego ściśnięcia łącznika,
 • do zastosowań w napędach maszyn oraz np. układach pozycjonujących,
 • bezwibracyjne przenoszenie momentu obrotowego, np. w maszynach drukarskich, windach itp.
 • łatwe w montażu,
 • różne twardości łączników,
 • bezobsługowe.

ROTEX® GS miniaturowe

 • bezluzowa praca,
 • znikome momenty bezwładności,
 • małe wymiary i momenty bezwładności,
 • łatwe w montażu,
 • różne twardości łączników,
 • bezobsługowe,
 • piasty odizolowane elektrycznie pomiędzy sobą.

ROTEX® GS DKM

 • bezluzowe, z dwoma łącznikami,
 • dla większych odchyłek promieniowych,
 • łatwe w montażu,
 • bezobsługowe.

ROTEX® GS wykonanie  6.0

 • zintegrowany pierścień zaciskowy,
 • do prędkości obrotowej 40 m/s,
 • wysokie wartości przenoszonych momentów obrotowych,
 • łatwy w montażu (śruby od strony kłów).

ROTEX® GS P według normy DIN  69002

 • bezluzowe, najwyższej precyzji,
 • zintegrowany pierścień zaciskowy,
 • do prędkości obrotowej 50 m/s,
 • łatwy w montażu (śruby od strony kłów).

ROTEX®  GS ZR1

 • bezluzowe, z wałem pośredniczącym,
 • do połączeń oddalonych wałów.

ROTEX® GS ZR2

 • bezluzowe, z wałem pośredniczącym,
 • do połączeń oddalonych wałów,
 • do wyższych momentów obrotowych.

RADEX – N

Jest bezluzowym oraz bezobsługowym sprzęgłem cało stalowym. Łącznik płytkowy (lamina) jest w wysokim stopniu skrętnie sztywne wykonane z wytrzymałej nierdzewnej martenzytycznej stali sprężystej, umożliwia kompensację dużych odchyłek przy zachowaniu niewielkich sił powracających.

Dzięki wykonaniu w całości ze stali sprzęgło RADEX – N jeśli chodzi o warunki pracy może być stosowane w temperaturze 280ºC.

Łączniki płytkowe wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej, zostały zaprojektowane na bazie obliczeń metody elementów skończonych FEM.

Sercem całostalowych sprzęgieł z rodziny RADEX – N są laminy (łączniki płytkowe) oraz ich mocowanie do piast lub elementów pośrednich. Wysoce wytrzymałe oraz odporne na naprężenia śruby pasowane, przykręcane na przemian do piasty i elementu pośredniego, zapewniają odpowiednie połączenie cierno – zaciskowe.

Dzięki takim właściwościom mechanicznym, sprzęgła doskonale przenoszą duże momenty obrotowe, równocześnie kompensując odchyłki i generując niewielkie siły powracające. Specjalna konstrukcja elementów tworzących sprzęgła RADEX – N powoduje sztuczne, wstępne naprężenie laminy. W ten sposób uzyskiwane jest 30% sztywności skrętnej, unikając tym samym znanego i szeroko występującego w przemyśle problemu drgań osiowych elementu pośredniego.    

Podsumowując:

 • sprzęgło z łącznikiem płytkowym,
 • małe siły przywracające,
 • temperatura do 200ºC,
 • element dystansowy w różnych długościach.

RADEX – NC

Został specjalnie zaprojektowany i wymyślony do zastosowań servonapędowych. W sprzęgle tym pakiet blach wykonanych ze stali nierdzewnej tworzy skrętnie sztywny łącznik płytkowy (laminę) podatny na zginanie zapewniający odpowiednie pochłanianie odchyłek osiowych, kątowych i promieniowych, łączonych owym sprzęgłem wałów. 

RADEX – NC jest w całości sprzęgłem wykonanym ze stali. Może być stosowane czy też wykorzystywane do pracy w wysokich temperaturach do 200ºC i abrazyjnych środowiskach ze względu na całość wykonania z metalu.

Standardowe sprzęgło RADEX – NC produkowane jest w 6 rozmiarach od 5 do 35 maksymalny czy też graniczny moment obrotowy jaki potrafi przenieść to sprzęgło równy jest 200 Nm. Aluminiowe piasty są produkowane w wykonaniu zaciskowym (rozmiar 42 z piastami stalowymi) i dlatego tworzą one połączenie bezluzowe pomimo stosowania w napędach o pracy nawrotnej.

Typowym zastosowaniem i wykorzystaniem sprzęgła RADEX – NC są bezluzowe przekładnie ślimakowe o małym przełożeniu. Sztywność sprzęgła w takim przypadku przenosi się za pośrednictwem przekładni, ze strony napędzającej na napędzaną.

W takim układzie przełożenie ma decydujący wpływ, ponieważ do obliczeń wchodzi jako podniesione do kwadratu. W ten sposób przeliczona sztywność jest dodawana do sztywności przekładni w efekcie dając sztywność całkowitą.

W przypadku przekładni o przełożeniach mniejszych niż i=8, zalecamy stosowanie sprzęgieł RADEX – NC, zamiast sprzęgieł elastycznych, w celu zmniejszenia lub minimalizacji utraty sztywności całego układu. 

Podsumowując:

 • wykonane z aluminium.
 • mały moment bezwładności,
 • wykorzystywany w przemyśle precyzyjnym, automatyce,
 • przekładnie ślimakowe o małym przełożeniu.

Wykonania sprzęgieł ROTEX – N

RADEX®-N NN

 • wykonanie z pojedynczym łącznikiem,
 • możliwe tylko odchyłki kątowa i poosiowa,
 • wysoka sztywność,
 • zwarta budowa. 

Przykładowe zastosowania:

 • mieszadła,
 • pompy zanurzeniowe,
 • wentylatory,
 • do zastosowań przy dużych siłach poprzecznych.

RADEX®-N NANA1

 • wykonanie z podwójnym łącznikiem,
 • możliwość kompensacji dużych odchyłek,
 • krótkie terminy dostaw dla długości standardowych.

Przykładowe zastosowania:

 • maszyny papiernicze,
 • maszyny drukarskie,
 • obróbka materiałów,
 • hutnictwo,
 • generatory,
 • młyny.

RADEX®-N NANA2

 • wykonanie z podwójnym łącznikiem,
 • możliwość kompensacji dużych odchyłek,
 • krótkie terminy dostaw dla długości standardowych.

Przykładowe zastosowania:

 • maszyny papiernicze,
 • maszyny drukarskie,
 • obróbka materiałów,
 • hutnictwo,
 • generatory,
 • młyny. 

RADEX®-N NNZ

 • wykonanie z podwójnym łącznikiem (zwarta budowa),
 • możliwość kompensacji dużych odchyłek,
 • talerz pośredniczący zamiast kołnierza,
 • idealny zamiennik cało stalowych sprzęgieł zębatych,
 • standardowo do rozmiaru 50.

TOOLFLEX

Sprzęgło mieszkowe. Najbardziej znaczącymi cechami tego sprzęgła są dobra kompensacja odchyłek (osiowej, promieniowej oraz kątowej), duża sztywność skrętna jak i również łatwa i szybka instalacja piast zaciskowych.

Znalazły zastosowanie w obrabiarkach, frezarkach, systemach pozycjonowania (np. śruby o dużym skoku gwintu), stołach indeksacyjnych, przekładniach planetarnych o małym momencie obrotowym i dokładnym pozycjonowaniu.

Pewność połączenia mieszek-piasta:

 • cierne, bezluzowe połączenia aluminiowych piast z wielosegmentowym mieszkiem przy użyciu specjalnej stali,
 • pewne przeniesienie momentu obrotowego przez każdy segment mieszka pomiędzy piastami,
 • odporność i wytrzymałość zmęczeniowa materiału dla temperatur do 280ºC oraz w krytycznych warunkach pracy, np. pod wpływem mediów.

Pewność połączenia wał-piasta:

 • podwójnie nacięte piasty zaciskowe ułatwiające montaż,
 • łatwy montaż piast zaciskowych dzięki zastosowaniu poprzecznie umieszczonej śrubie zaciskającej,
 • brak odkształceń mieszka podczas procesu dokręcania śruby zaciskającej dzięki podwójnemu napięciu piasty,
 • pasowanie otworów w piastach F7 dla łatwiejszego osadzania piasty na wałach.

Podsumowując:

 • skrętnie sztywne sprzęgło mieszkowe,
 • wykonanie M oraz S (6 lub 4 sekcje mieszka),
 • dopuszczalne duże odchyłki kątowe,
 • odporne na działanie temperatury do 200ºC,
 • odporne na korozję.

COUNTEX

Dwukardanowe sprzęgło wykorzystywane do układów pomiarowych w napędach. Jest 3-częściowym bezluzowym sprzęgłem, stosowanym głównie w układach pomiarowych i sterujących.

Montaż osiowy w połączeniu z optymalnym kształtem piast umożliwia niezwykle łatwe połączenie wszystkich elementów sprzęgła w jedną całość.

Specyfikacja układów pomiarowych i sterujących potrzebuje wysokiej sztywności skrętnej sprzęgła, aby mogło ono realizować pozycjonowanie i sterowanie w sposób powtarzalny czy też ciągły.

Powstające momenty obrotowe są relatywnie nieduże, z tego powodu bezluzowość i sztywność uzyskiwane są dzięki wstępnemu naprężeniu łącznika sprzęgła. Dwukardanowa konstrukcja sprzęgła COUNTEX pozwala na maksymalną redukcje sił powracających.

Podsumowując:

 • bezluzowe połączenie wałów do układów pomiarowych o niewielkich momentach obrotowych,
 • 3 – częściowe sprzęgło dwukardanowe,
 • niewielkie wymiary – nieduże momenty bezwładności,

 • łatwy montaż osiowy,
 • krótkie terminy realizacji dostaw dla otworów standardowych,
 • otwory wykonywane zgodnie z normą ISO, tolerancja pasowania H7, od ø6 możliwy rowek na wpust wg DIN 6885/1 – JS9.

Odnajdź katalog

Wyszukiwarka katalogów

Online

Sklep internetowy

Sprawdź naszą ofertę w sklepie online, znajdziesz tu ponad 50 tys. produktów.

Odwiedź nasz sklep internetowy
B2B

Platforma B2B

Jesteś stałym klientem?
Zaloguj się do platformy B2B.

Zaloguj się Platformy B2B