Oferta

Sprzęgła

 • Sprzęgła przeciążeniowe

  Sprzęgła przeciążeniowe

  RUFLEX – sprzęgło cierne

  • sprzęgło o dużym stopniu wykorzystania mocy dzięki wysokojakościowym materiałom wykorzystanym do budowy sprzęgła,
  • zabezpieczenie przeciążeniowe układów generujących do 6800 Nm (standard),
  • wysoka odporność na zużycie, długa żywotność i czas eksploatacji okładzin ciernych,
  • powierzchnie ocynkowane z pasywacją,
  • możliwość zmiany czy też nastawy odpowiedniej wartości momentu obrotowego po montażu,
  • otwory gotowe wg ISO tolerancja H7, rowek na wpust wg DIN 6885/1 – tolerancja JS9,
  • zabezpieczenie nakrętki nastawczej w 12 różnych położeniach za pomocą śrub,
  • elementy składowe wykonane z wysokojakościowej stali,
  • wykonanie z kołem łańcuchowym,
  • okładzina wykonana z materiału nierdzewnego i bez azbestu, do pracy na sucho,
  • elementy sprzęgła wykonane ze stali ze stali, z dużym współczynnikiem bezpieczeństwa.

  Modułowy system piasty RUFLEX zapewnia rozwiązania dedykowane do większości napędów. 

  W połączeniu ze sprawdzonymi sprzęgłami KTR, jak również kombinacja z zastosowanymi w urządzeniu elementami napędu, np. kołami łańcuchowymi, umożliwia osiągnięcie zabezpieczenia przed przeciążeniem w sposób optymalny dla danej aplikacji.

  Różna liczba sprężyn talerzowych i wysokojakościowe okładziny cierne, zapewniają przenoszenie dużych momentów obrotowych, nawet przy małej przestrzeni montażowej. 

  WYKONANIA SPRZĘGIEŁ RUFLEX

  RUFLEX® standard

  • sprzęgło przeciążeniowe z wysokiej jakości materiałów,
  • przenoszony moment obrotowy do 6800 Nm,
  • duża wytrzymałość i żywotność okładzin ciernych,
  • powierzchnie metalowe ocynkowane i chromowana,
  • stosowane w rozwiązaniach transportu bliskiego,
  • maszynach pakujących,
  • przemyśle tekstylnym,
  • z reduktorami i motoreduktorami.

  RUFLEX® z kołem łańcuchowym

  • sprzęgło przeciążeniowe z zamontowanym kołem łańcuchowym,
  • możliwość wstępnego ustawienia momentu wg życzenia klienta,
  • krótki czas dostawy (dla standardowych kół łańcuchowych),
  • możliwość zamówienia niestandardowych kół łańcuchowych.

  RUFLEX® ze sprzęgłem ROTEX®

  • elastyczne sprzęgło przeciążeniowe do połączeń wał – wał,
  • szeroki zakres zastosowań dzięki dużemu wyborowi łączników elastycznych,
  • reduktory i motoreduktory,
  • pompy wysokiej jakości,
  • maszyny drukarskie.

  RUFLEX® ze sprzęgłem BoWex®

  • sprzęgło przeciążeniowe do połączeń wał – wał,
  • niski koszt sprzęgła,
  • łatwy montaż wzdłuż osi wałów,
  • możliwość kompensacji dużych odchyłek dzięki zaletom sprzęgła BoWex,
  • do zastosowania przy niskich prędkościach.

  Sprzęgła przeciażeniowe bezluzowe

  SYNTEX – bezluzowe sprzęgło przeciążeniowe

  Budowa i działanie:

  Sprzęgło SYNTEX jest wstępnie ustawione podczas produkcji. Jeżeli nie otrzymamy żadnych innych informacji, ani specjalnych wymagań to moment obrotowy zostanie nastawiony standardowo na około 70% wartości maksymalnego momentu obrotowego.

  Zasada działania sprzęgła SYNTEX, polega na bezluzowym przenoszeniu momentu obrotowego za pośrednictwem kształtowej sprężyny talerzowej.

  Moment obrotowy jest przenoszony za pomocą kulek i sprężyny talerzowej. Dzięki sile pochodzącej od wstępnego naprężenia sprężyny talerzowej, kulki są wciskane w odpowiednie otwory (gniazda kulek).

  Za pośrednictwem nakrętki nastawczej, można odpowiednio nastawić moment obrotowy przeciążenia według podziałki na pierścieniu włączającym, wykonanym z tworzywa sztucznego. Należy wykonać:

  • zabezpieczyć piastę przed ewentualnym obrotem (unieruchomić),
  • poluzować śrubę ustalającą nakrętki nastawczej,
  • należy zwrócić uwagę na punkt odniesienia (barwny znak na piaście),
  • przekręcanie nakrętko nastawczej kluczem hakowy w kierunku zgodnym z ruchem obrotu wskazówek zegara, zwiększa moment przeciążenia natomiast w kierunku przeciwnym, zmniejsza go,
  • po nastawieniu żądanej wartości momentu zazębienia, ponownie unieruchomić (zablokować) nakrętkę nastawczą, poprzez dokręcenie śruby ustalającej. 

  Wykonanie niesynchroniczne DK

  Po przekroczeniu nastawionego momentu obrotowego, następuje względne przesunięcie po między stroną napędzającą a napędzaną. Przenoszony moment spada do małej wartości szczątkowej.

  Kulki wychodzą z odpowiednich wgłębień w sprężynie talerzowej. Po usunięciu przeciążenia, kulki mogą ponownie wejść i pozostać we wgłębieniach sprężyny talerzowej.

  Wykonanie synchroniczne SK

  Po przekroczeniu nastawionego momentu obrotowego, następuje względne przesunięcie między stroną napędzającą a napędzaną. Przenoszony moment spada do małej wartości szczątkowej.

  Kulki wychodzą z odpowiednich wgłębień w sprężynie talerzowej. Po usunięciu przeciążenia, z powodu specjalnego podziału zagłębień, kulki mogą ponownie wejść i pozostać we wgłębieniach sprężyny talerzowej dopiero po 360º. Strona napędowa i napędzająca są zawsze w tym samym, wzajemnym położeniu (możliwe jest również inne położenie zasprzęglania, np. 180º).

  PODSUMOWUJĄC:

  • SYNTEX standard sprzęgło przeciążeniowe do 400 Nm,
  • wykonanie kołnierzowe,
  • łatwe do zamontowania w urządzeniu,
  • dostępne jako niesynchroniczne i synchroniczne,
  • możliwa zmiana momentu obrotowego po zamontowaniu,
  • otwory gotowe wg ISO – tolerancja H7, rowek na wpust wg DIN 6885/1 – tolerancja JS9,
  • dostępne w wykonaniu zaciskowym na wał,
  • zastosowanie w maszynach pakujących, maszyny włókiennicze,
  • zredukowana liczba elementów i koszty.

  WYKONANIA SPRZĘGIEŁ SYNTEX

  SYNTEX® standard

  • sprzęgło bezpieczeństwa do 400 Nm,
  • bezluzowe i sztywne,
  • dostępne w wykonaniu niesynchronicznym i synchronicznym,
  • do ochrony wysokiej jakości napędów,
  • obrabiarek,
  • napędów liniowych.

  SYNTEX® z kołem łańcuchowym

  • sprzęgło bezpieczeństwa z kołem łańcuchowym,
  • na życzenie z ustawionym momentem,
  • redukcja kosztów i liczby części,
  • krótkie terminy dostaw dla standardowych kół łańcuchowych,
  • dostępne również dla napędów pasowych.

  SYNTEX® z kołem pasowym

  • sprzęgło bezpieczeństwa z kołem pasowym,
  • na życzenie z ustawionym momentem,
  • redukcja kosztów i liczby części.

  SYNTEX® ze sprzęgłem ROTEX® GS

  • sprzęgło bezpieczeństwa do połączeń wału z wałem
  • w połączeniu z bezluzowym sprzęgłem ROTEX GS
  • elastyczność i kompensacja odchyłek dzięki połączeniu ze sprzęgłem ROTEX
  • dostępne różne twardości łączników

  KTR-SI – sprzęgło przeciążeniowe do dużych momentów obrotowych:

  • zabezpieczenie przeciążeniowe do 8200 Nm momentu obrotowego,
  • wykonanie synchroniczne, niesynchroniczne (w tych samych wymiarach, gabarytach),
  • redukcja pików momentu obrotowego,
  • duża dokładność zadziałania nawet po długim okresie użytkowania czy też eksploatacji,
  • odłączenia napędu przy przeciążeniu,
  • automatycznie ponowna gotowość do pracy,
  • różne rozwiązania konstrukcyjne, dla większości napędów,
  • łatwy montaż i nastawa momentu obrotowego,
  • bezobsługowe,
  • niewrażliwe na oleje i smary,
  • wysoka trwałość, dzięki wysokojakościowym materiałom,
  • bezluzowe połączenia wał – piasta.

  Przy przeciążeniu, elementy blokujące (kulki lub rolki) wychodzą z gniazd i następuje względne wzajemne przesunięcie strony napędowej i napędzanej. Zapobiega to ewentualnym szkodom za sprawą przeciążenia. Pierścień przesuwny wykonuje przy tym ruch poosiowy, w wyniku czego zostaje zaktywowany wyłącznik krańcowy bądź czujnik zbliżeniowy. Uzyskany sygnał, może być wykorzystany do funkcji sterowniczej lub wyłączenia napędu. Zaleca się, aby przy ponownym uruchomieniu elektrycznie zmostkować wyłącznik lub czujnik. 

  WYKONANIA SPRZĘGIEŁ KTR SI

  KTR SI® typ FT

  • sprzęgło przeciążeniowe do 13000 Nm,
  • dostępne wykonania: kulkowe, wałeczkowe - synchroniczne, bezpieczne,
  • do zastosowań o podwyższonych wymaganiach.

  KTR SI® typ KT

  • sprzęgło przeciążeniowe do 13000 Nm,
  • dostępne wykonania: kulkowe, wałeczkowe - synchroniczne, bezpieczne,
  • z krótką piastą,
  • do zastosowań o podwyższonych wymaganiach,
  • w szczególności do napędów łańcuchowych.

  KTR SI® typ LT

  • sprzęgło przeciążeniowe do 13000 Nm,
  • dostępne wykonania: kulkowe, wałeczkowe - synchroniczne, bezpieczne,
  • do zastosowań o podwyższonych wymaganiach,
  • w szczególności do napędów z kołami wielopasowymi.

  KTR SI® z ROTEX®

  • sprzęgło przeciążeniowe do 13000 Nm (do połączeń wał - wał),
  • dostępne wykonania: kulkowe, wałeczkowe - synchroniczne, bezpieczne,
  • w połączeniu ze sprzęgłem elastycznym ROTEX,
  • dostępne różne twardości łącznika.

  KTR SI® Compact

  • bezluzowe, skrętnie sztywne sprzęgło przeciążeniowe,
  • specjalna charakterystyka sprężyny,
  • wykonanie synchroniczne i niesynchroniczne,
  • w połączeniu ze sprzęgłem ROTEX GS,
  • bezluzowe połączenie wał-piasta.

 • Sprzęgła skrętnie elastyczne

  Sprzęgła skrętnie elastyczne

  ROTEX – sprzęgła tego typu cechują się małymi wymiarami, niewielkim ciężarem, małym momentem bezwładności oraz dużym przenoszonym momentem obrotowym. Proces dokładnej obróbki powierzchniowej wszystkich powierzchni wpływa korzystnie na właściwości kinematyczne, wytrzymałościowe oraz powoduje wydłużenie okresu eksploatacyjnego sprzęgła. Sprzęgła przenoszą moment obrotowy wraz z jednoczesnym tłumieniem drgań skrętnych oraz kompensują udary  powstające w wyniku nierównomiernej pracy silnika.

  Informacje ogólne:

  Sprzęgła ROTEX są skrętnie elastyczne, przenoszą moment obrotowy jako połączenie kołowo - kształtowe. Występujące podczas pracy aplikacji drgania i udary są efektywnie tłumione i redukowane. Dwie przystające połówki sprzęgła posiadają na wewnętrznej stronie wklęsłe kły, które są przesunięte obwodowo o pół skoku i tak ukształtowane, że przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia łącznik, którego zęby posiadają kształt ewolwenty.

  Aby nie doprowadzić do nacisków na krawędziach zębów przy braku wyosiowania wałów, krawędzie pojedynczych zębów łącznika są poddawane procesowi zaokrąglania krawędzi odpowiednim promieniem.

  Sprzęgła ROTEX mogą kompensować osiowe, promieniowe i kątowe wzajemne przemieszczenia łączonych wałów.   

  Sprzęgła skrętnie elastyczne

  Działanie:

  W odróżnieniu od innych sprzęgieł elastycznych, których to elementy pośrednie narażone są na zginanie, co bezpośrednio wpływa na żywotność, elastyczne zęby sprzęgieł ROTEX poddawane są tylko naciskowi. Dzięki takiej konstrukcji, zaletą tych sprzęgieł jest znacznie wyższa obciążalność pojedynczych zębów. Pod wpływem obciążenia i przy wysokich obrotach łączniki ulegają odkształceniu, dlatego też przy konstruowaniu aplikacji wyposażonej w tego typu sprzęgła należy przewidzieć odpowiednio dużo miejsca na ich rozszerzanie się.

  Kąt skręcania sprzęgieł ROTEX dla ich wszystkich rozmiarów zawarty jest w przedziale nie przekraczającym 5º. Sprzęgła mogą być instalowane zarówno w pionie jak i poziomie. 

  Łączniki elastyczne:

  Bezawaryjna praca zagwarantowana jest w temperaturze od -40ºC do +100ºC. Krótkotrwałe skoki temperatury do +120ºC nie zniszczą sprzęgła. Dzięki ciągłej modyfikacji i  ulepszaniu materiałów wykorzystywanych do produkcji obecnego łącznika standardowego 92 Shore A uzyskujemy korzystniejszy efekt, niż przy zwykłych łącznikach z poliuretanu. Do przeniesienia wyższych momentów obrotowych można wykorzystać łącznik o twardości 95/98 Shore A lub o twardości 64 Shore D-F.

  Łączniki elastyczne są wysoce odporne na ścieranie, działanie oleju, ozonu i na starzenie się, odznaczają się także silną odpornością na hydrolizę.

  Tłumienie wewnętrzne łącznika o odpowiedniej twardości zabezpiecza napęd przed przeciążeniem dynamicznym.

  ZALETY:

  • małe wymiary,
  • niewielki ciężar,
  • mały efekt koła zamachowego,
  • duży przenoszony moment obrotowy,
  • tłumienie drgań skrętnych,
  • bezobsługowe,
  • zwarta budowa niskie momenty bezwładności,
  • nie przenoszą uderzeń powstających podczas nierównomiernej pracy silnika,
  • na zamówienie oznaczone dyrektywą Atex dla zastosowań przeciw wybuchowych.  

  ZASTOSOWANIE ŁĄCZNIKÓW SHORE:

  Twardość łącznika

  Kolor łącznika

  Materiał łącznika

  Zakres temperatur °C

  Dostępne rozmiary

  Zastosowanie

  Praca ciągła

  Praca krótkotrwała

  92 Sh A-GS

  żółty

  poliuretan

  od -40 do +90

  od -50 do +120

  14 - 180

  do większości maszyn i układów hydraulicznych ogólnego stosowania o średniej elastyczności

  95/98 Sh A-GS

  czerwony

  poliuretan

  od -30 do +90

  od -40 do +120

  14 - 180

  przenoszenie dużego momentu przy dobrym tłumieniu drgań

  64 Sh D-F

  zielony

  poliuretan

  od -30 do +110

  od -60 do +150

  14 - 180

  do silników spalinowych przy dużej wilgotności, odporny na hydrolizę do zastosowań przy krytycznych obrotach

  sprzęgła

  PODSUMOWUJĄC:

  • sprzęgło kłowe skrętnie elastyczne,
  • montaż osiowy, dobre własności dynamiczne,
  • redukcja wibracji, bezpieczne,
  • maksymalny przenoszony moment obrotowy: 70 000 nm,
  • maksymalna średnica otworu wałka: 200 mm.

  UWAGA OGÓLNA DOTYCZĄCA SPRZĘGIEŁ ROTEX!!!

  Sprzęgieł ROTEX nie należy stosować w aplikacjach, w których powstają duże drgania. Pod wpływem drgań wytwarza się temperatura, która niszczy łącznik Shore. 

  RODZAJE WYKONAŃ SPRZĘGIEŁ ROTEX

  ROTEX® - standard

  • ROTEX - sprzęgło kłowe elastyczne,
  • bezobsługowe, łatwe w montażu,
  • zakres temperatur pracy od - 40°C do + 100°C chwilowo do + 120°C,
  • kompensacja odchyłek kątowej, promieniowej i poosiowej,
  • krótkie terminy dostaw dla piast z otworami w tolerancji H7, rowek wpustowy JS9 wg DIN6885/1,
  • otwory calowe do pomp hydraulicznych,
  • na życzenie otwory z wielowypustem wg DIN i SAE.

  ROTEX AFN

  • wykonanie z podwójnym kołnierzem typu AFN w szczególności do ciężkich maszyn,
  • montaż i demontaż możliwy po przemieszczeniu sprzęganych maszyn prostopadle do osi sprzęgła,
  • wymiana łącznika elastycznego bez potrzeby przemieszczania sprzęganych maszyn,
  • materiał: część 4N - stal, część 3Na - GGG 40 (żeliwo sferoidalne).

  ROTEX BFN

  • wykonanie z pojedynczym kołnierzem typu BFN w szczególności do ciężkich maszyn,
  • montaż i demontaż możliwy po przemieszczeniu sprzęganych maszyn prostopadle do osi sprzęgła,
  • rozłączenie sprzęganych maszyn przez wykręcenie śrub montażowych sprzęgła,
  • materiał: część 4N - stal, część 3Na - GGG 40 (żeliwo sferoidalne).

  ROTEX CF

  • CF = wykonanie kołnierzowe do ciężkich maszyn,
  • połączenie = kołnierz – wał,
  • materiał: część 3b GGG – 40,
  • dla małych odległości między wałami,
  • rozmiary podstawowe od 24 do 100; na życzenie 110 – 180.

  ROTEX CFN

  • CFN = wykonanie kołnierzowe do ciężkich maszyn,
  • połączenie = kołnierz – wał,
  • materiał: część 3b GGG – 40,
  • dla małych odległości między wałami,
  • dla małych średnic zewnętrznych,
  • rozmiary podstawowe od 24 do 100; na życzenie 110 – 180.

  ROTEX DF

  • DF = wykonanie z podwójnym kołnierzem do ciężkich maszyn,
  • montaż sprzęgła oraz wymiana łącznika elastycznego bez potrzeby przemieszczania sprzęganych maszyn,
  • dla bardzo małych odległości między wałami,
  • materiał: część 3b GGG – 40,
  • rozmiary podstawowe od 24 do 100; na życzenie 110 – 180.

  ROTEX DFN

  • DFN = wykonanie z podwójnym kołnierzem do ciężkich maszyn,
  • montaż sprzęgła oraz wymiana łącznika elastycznego bez potrzeby przemieszczania sprzęganych maszyn,
  • dla bardzo małych odległości między wałami,
  • dla małych średnic zewnętrznych,
  • materiał: część 3b GGG – 40.

  ROTEX DKM

  • dwa łączniki z elementem środkowym - kompensacja większych odchyłek kątowych,
  • lepsze właściwości tłumiące przez zastosowanie dwóch łączników,
  • typ DKN: dla małych odległości między wałami,
  • większa cichobieżność przy ekstremalnych odchyłkach.

  ROTEX ZS-DKM-H

  • dwa łączniki z elementem środkowym - kompensacja większych odchyłek kątowych,
  • lepsze właściwości tłumiące przez zastosowanie dwóch łączników,
  • dwukrotnie wyższy kąt skręcenia,
  • do pomp - standaryzowane elementy środkowe,
  • do większych odchyłek promieniowych spowodowanych rozszerzalnością temperaturową i skręcaniem,
  • zwiększa żywotność współpracujących łożysk, uszczelek.

  ROTEX® ZWN

  • do połączenia wałów przy znacznych odległościach między nimi,
  • lepsze właściwości tłumiące przez zastosowanie dwóch łączników,
  • dwukrotnie wyższy kąt skręcenia,
  • wał pośredniczący centrowany za pomocą wahliwego łożyska ślizgowego,
  • typ ZWNV: do pracy w pionie z łożyskami oporowymi, na życzenie karta katalogowa nr: 5020/000/027-760390.

  ROTEX® ZR

  • do połączenia wałów przy znacznych odległościach między nimi,
  • kompensacja większych odchyłek promieniowych,
  • lepsze właściwości tłumiące przez zastosowanie dwóch łączników,
  • z łącznikami typu GS - wał pośredniczący łożyskowany.

  ROTEX® SD

  • umożliwia łatwe rozłączenie wałów podczas postoju maszyn,
  • współpracuje z pierścieniem ślizgowym i dźwignią przełączającą,
  • po wykonaniu otworów na wał należy ustawić siłę potrzebną do rozłączenia sprzęgła,
  • rozmiary poza katalogowe na życzenie (karta nr M 370266),
  • na życzenie kompletny ręczny mechanizm przełączający.

  ROTEX® BTAN

  • wykonanie BTAN z zamontowanym bębnem hamulcowym,
  • każde sprzęgło można łączyć z wybranym bębnem hamulcowym lub tarczą,
  • maksymalny moment hamowania nie może przekroczyć maksymalnego momentu dla sprzęgła,
  • wykonanie BTAN jest modyfikacją programu podstawowego.

  ROTEX® SBAN

  • wykonanie SBAN z zamontowaną tarczą hamulcową,
  • każde sprzęgło można łączyć z wybranym bębnem hamulcowym lub tarczą,
  • maksymalny moment hamowania nie może przekroczyć maksymalnego momentu dla sprzęgła,
  • tarcza lub bęben musi być umieszczony na końcu wału,
  • wykonanie SBAN jest modyfikacją programu podstawowego.

  Sprzęgła skrętnie elastyczne

  POLY - NORM – jest sprzęgłem skrętnie elastycznym wykorzystywanym w połączeniach wał – wał, jego zwarta budowa zapewnia niedużą długość całkowitą. Znalazło zastosowanie prawie we wszystkich rodzajach maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem hydrauliki siłowej. Kompensuje wszystkie rodzaje odchyłek a przy tym zapewnia bezpieczne przeniesienie napędu w postaci momentu obrotowego. 

  Budowa:

  Sprzęgło zbudowane jest z dwóch piast z kłami oddzielonymi przez pierścień elastomerowy. Piasty są składane tylko wskutek wsunięcia kłów piast osiowo w siebie nawzajem, a pierścień elastomerowy osadzony jest w rowku pomiędzy dwoma piastami sprzęgła. Sprzęgła POLY – NORM przenoszą moment obrotowy za pośrednictwem ściśniętego pierścienia elastomerowego.

  Odchyłki wzajemnego położenia wałów względem siebie są kompensowane a wibracje i udary są skutecznie pochłaniane przez sprzęgło.

  Sprzęgło jest bezobsługowe i może pracować w urządzeniach mechanicznych, pompach i kompresorach. Dla momentów obrotowych do 11000 Nm firma KTR oferuje 14 różnych  rozmiarów oraz 7 wykonań. W dodatku do standardowych wykonań, dostępne są w wielu modyfikacjach łączniki dystansowe. 

  PODSUMOWUJĄC:

  • wykonania do różnych aplikacji,
  • połączenie z RUFLEX,
  • ADR dla łatwej wymiany łącznika,
  • AZR do pomp,
  • zerowa odległość między piastami,
  • jeden typ łącznika elastycznego,
  • niewielkie przenoszone momenty,
  • zastosowanie w ciasnych aplikacjach gdzie zależy nam na miejscu,
  • sprzęgło POLY nie przenosi momentu po zniszczeniu elastomeru.

  Sprzęgła skrętnie elastyczne

  WYKONANIA SPRZĘGIEŁ POLY – NORM

  POLY-NORM AR

  • sprzęgło elastyczne,
  • łatwe w montażu, bezobsługowe,
  • do zastosowania w szczególności przy małych odległościach między wałami,
  • zakres temperatur pracy od - 40°C do + 100°C chwilowa temperatura do + 120°C,
  • kompensacja odchyłek osiowej, promieniowej i kątowej,
  • ogólnego zastosowania.

  POLY-NORM AZR

  • sprzęgło elastyczne do połączeń oddalonych od siebie wałów,
  • łatwe w montażu, bezobsługowe,
  • umożliwia łatwą wymianę elastomerów,
  • zakres temperatur pracy od - 40°C do + 100°C chwilowa temperatura do + 120°C,
  • kompensacja odchyłek osiowej, promieniowej i kątowej,
  • w szczególności do pomp i kompresorów.

  POLY-NORM ADR (4-częściowe)

  • sprzęgło elastyczne redukujące drgania skrętne,
  • umożliwia wymianę łącznika elastycznego bez przemieszczania maszyn,
  • łatwe w montażu, bezobsługowe,
  • do zastosowania w szczególności przy małych odległościach między wałami,
  • zakres temperatur pracy od - 40°C do + 100°C chwilowa temperatura do + 120°C,
  • kompensacja odchyłek osiowej, promieniowej i kątowej,
  • ogólnego stosowania.

  Sprzęgła skrętnie elastyczne

  REVLEX – KX – jest palcowym sprzęgłem skrętnie elastycznym. Może być instalowane osiowo oraz wyróżnia się kompaktową długością. Dodatkowo pozwala na łatwy demontaż elastomerów jak również bolców z elastomerami. Ze względu na przenoszony moment sprzęgła REVOLEX – KX bazują na typoszeregu sprzęgieł POLY – NORM. Kompensują wszelkiego rodzaju odchyłki wałów, przenosząc jednocześnie moment obrotowy w bezpieczny sposób.

  Budowa:

  Sprzęgło składa się z dwóch piast: jedna z bolcami i elastomerami na nich, druga z otworami pod elastomery. Moment obrotowy przenoszony jest za pośrednictwem stalowych bolców z nałożonymi na nie elastomerami w kształcie pierścieni, które to elastomery umieszczone są w otworach drugiej piasty.

  Ze względu na takie rozwiązania konstrukcyjne tych sprzęgieł wszystkie rodzaje odchyłek wałów, np. wywołane przez nieprawidłowe wyosiowanie strony napędzanej i napędzającej, są odpowiednio kompensowane, a jednocześnie w dużym stopniu tłumione są drgania i udary.

  Sprzęgło nie potrzebuje obsługi i stosowane jest w konstrukcjach ogólnego przeznaczenia, jak również w napędach pomp, przenośników itp. W celu optymalnego dopasowania się do różnych aplikacji, typoszereg zawiera 14  rozmiarów sprzęgieł, przenoszących momenty obrotowe do 219 000 Nm. Poza asortymentem podstawowym istnieją również wykonania na specjalne zamówienie.    

   

  Twardość łącznika

  Zakres temperatur °C

  Zastosowanie

  80 Sh A

  od -30 do +80 max       od -50 do +120

  ogólnego stosowania, przemysł ciężki, pompy, przenośniki etyliny, odporny na kwasy, zasady, hydrolizę, oleje smary

   

   PODSUMOWUJĄC:

  • do większych momentów obrotowych,
  • do poprzecznego demontażu powyżej 6000 Nm,
  • zatwierdzone do zastosowań ATEX (przeciwwybuchowych).

 • Sprzęgła skrętnie sztywne

  Sprzęgła skrętnie sztywne

  BOWEX – są to sprzęgła wyposażone w zęby łukowe, które stanowią połączenie wałów do przeniesienia momentu obrotowego i nadają się w szczególności do wyrównania osiowych, promieniowych i kątowych odchyłek wałów.

  Zęby łukowe pracują w taki sposób, że przy przemieszczeniach kątowych i promieniowych naciski na krawędziach zębów prawie nie występują, wskutek czego sprzęgło niemal się nie zużywa i w konsekwencji okres eksploatacji takiego sprzęgła znacznie się wydłuża.

  W przypadku sprzęgieł o zębach prostych, przy przemieszczeniu w miejscu styku powstają duże naciski krawędziowe, co powoduje silne zużycie tego typu sprzęgieł.

  Przy wystąpieniu promieniowym i kątowym przemieszczeniu wałów, zęby łukowe zapobiegają naciskom na krawędziach.

  Do budowy wykorzystano odpowiednie materiały w postaci: piasta stalowa – tuleja poliamidowa, co umożliwia bezobsługową pracę sprzęgła przy bardzo niewielkim tarciu pomiędzy zębami i tuleją.

  Dzięki rozwiązaniu dwuprzegubowemu Kardana przy wykorzystaniu tych sprzęgieł siły przywracające można pominąć, a okres wahania prędkości kątowej nie występuje. 

  Sprzęgła BOWEX można instalować w położeniu pionowym lub poziomym, bez użycia specjalnych narzędzi. 

  Sprzęgła skrętnie sztywne

  Stosowane materiały poliamidowe cechują się następującymi korzystnymi właściwościami mechanicznymi:

  • duża wytrzymałość mechaniczna,
  • duża sztywność,
  • wysoka wytrzymałość termiczna (+100ºC),
  • zachowanie parametrów w niskich temperaturach,
  • korzystna charakterystyka ślizgowo – cierna,
  • bardzo dobre właściwości izolacyjne,
  • dobra odporność na chemikalia,
  • dobra trwałość wymiarowa.

  PODSUMOWUJĄC:

  • sprzęgło o zębach łukowych,
  • dzięki zastosowanym materiałom do budowy sprzęgło bezobsługowe,
  • rozmiar 14 – 65 wykonanie M,
  • rozmiar 80 – 125 wykonanie I,
  • piasty 42 oraz 48 mają takie samo uzębienie,
  • kompensacja osiowych, promieniowych, kątowych odchyłek,
  • łatwy montaż wzdłuż osi,
  • wykonanie z poliamidu oraz nierdzewne,
  • wykonanie z czarną tuleją posiada certyfikat ATEX,
  • jeden rodzaj piasty aczkolwiek występuje piasta przedłużona.

  WYKONANIA SPRZĘGIEŁ BOWEX

  BoWex® junior

  • sprzęgło o zębach łukowych (dwuczęściowe) wykonane z poliamidu,
  • bezobsługowe,
  • kompensacja kątowych, radialnych i poosiowych odchyłek łączonych wałów,
  • znikomy ciężar i moment bezwładności,
  • łatwy montaż wzdłuż osi wałów,
  • temperatura pracy -25°C do +100°C,
  • krótki czas dostawy dla rozwiertów standardowych,
  • tolerancje otworu + 0.05 - 0.1, rowka wpustowego ± 0.08, wpusty wg normy DIN 6885/1.

  Sprzęgła skrętnie sztywne

  BoWex junior M

  • trzyczęściowe sprzęgło o zębach łukowych wykonane z poliamidu,
  • bezobsługowe,
  • kompensacja kątowych, radialnych i poosiowych odchyłek łączonych wałów,
  • znikomy ciężar i moment bezwładności,
  • łatwy montaż wzdłuż osi wałów,
  • temperatura pracy -25°C do +100°C,
  • krótki czas dostawy dla rozwiertów standardowych,
  • tolerancje otworu + 0.05 - 0.1, rowka wpustowego ± 0.08, wpusty wg normy DIN 6885/1.

  BoWex wykonanie nierdzewne

  • materiał V4A ; 1.4571
  • BoWex® Junior wykonane w całości z poliamidu
  • BoWex®-M piasty wykonane ze specjalnej stali
  • do zastosowań w agresywnym środowisku
  • typowe zastosowania:
  • przetwórstwo spożywcze
  • przemysł papierniczy i drukarski
  • przemysł tekstylny
  • przemysł browarniczy
  • myjnie samochodowe
  • przemysł chemiczny i farmaceutyczny
  • jednostki morskie

  BoWex M

  • sprzęgło o zębach łukowych podwójnego Cardana,
  • do zespołów maszynowych ogólnego przeznaczenia oraz do stosowania w hydraulice,
  • bezobsługowe,
  • kompensacja kątowych, radialnych i poosiowych odchyłek łączonych wałów,
  • łatwy montaż wzdłuż osi wałów,
  • temperatura pracy -25°C do +100°C,
  • krótki czas dostawy dla otworów standardowych, tolerancja H7, rowek wpustowy wg normy DIN 6885/1 - JS9,
  • otwory stożkowe i calowe do pomp hydraulicznych.

  BoWex M z przewodzącą tuleją

  • tuleja wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem węglowym,
  • ochrona przeciwwybuchowa II 2G EEx c IIC T4 (ATEX 95),
  • brak ładunku elektrostatycznego na tulejach,
  • ochrona przed iskrzeniem,
  • przenosi większe momenty obrotowe.

  Sprzęgła skrętnie sztywne

  GEAREX – cało stalowe są wypełnione smarem oraz wyposażone w uszczelki typu O-ring. Realizują połączenie wałów przeznaczone do przeniesienia momentu obrotowego z uwzględnieniem kompensacji osiowych, promieniowych i kątowych odchyłek wałów.

  Wykorzystywane są w budowie wszystkich aplikacji wymagających wysokich współczynników bezpieczeństwa oraz trwałości – realizowanej przez właściwe smarowanie zębów łukowych. Sprzęgła dedykowane są do montażu poziomego natomiast specjalne wykonania umożliwiają pracę również w pionie.

  Typoszereg tej rodziny sprzęgieł zawiera rozmiary przenoszące moment obrotowy od 930 Nm do 135000 Nm, a także umożliwiające wykonanie w piastach otworów o średnicach do ø276 mm. Przenoszone momenty obrotowe można zwiększyć stosując specjalne materiały wykorzystywane do produkcji sprzęgła.

  Sprzęgła skrętnie sztywne

  Sprzęgła GEAREX odpowiadają standardowi AGMA (American Gear Manufacturer Asociation). Kompaktowa budowa i nieduża masa w połączeniu z niewielkimi momentami bezwładności, otwierają przed sprzęgłami GEAREX szeroki obszar zastosowań.

  Zgodnie z dobrze znaną i wykorzystywaną w przemyśle zasadą działania zęba łukowego, w sprzęgle tym brak jest nacisku krawędzi zębów nawet przy występowaniu odchyłki kątowej i/lub promieniowej. Ponadto stosowanie smaru powoduje zmniejszenie współczynnika tarcia zębów  łukowych, niemalże zupełnie zapobiegając ich zużyciu, tym samym znacząco wydłużając żywotność oraz okres eksploatacji sprzęgła.

  W celu zapewnienia systematycznego i właściwego smarowania już po zamontowaniu sprzęgła, w każdej połówce tulei wprowadzone są naprzeciwko smarowniczki. W wyniku takiej konstrukcji, sprzęgło GERAX posiada na obwodzie tulei cztery smarowniczki umieszczone symetrycznie po obwodzie co 90º.

  Wnętrze sprzęgła jest chronione uszczelkami typu O-ring (NBR 7o ShA). Podczas montażu należy zapobiec utracie smaru przez połączenie wpustowe. 

  PODSUMOWUJĄC:

  • zastosowanie dla dużych obciążeń do 135000 Nm,
  • duże przekładnie, kruszarki, młyny,
  • posiada certyfikat ATEX.

 • Sprzęgła bezluzowe

  ROTEX – GS – sprzęgła składające się z trzech części, składane z wstępnym ściśnięciem, instalowane osiowo. Bezluzowo przenoszą moment obrotowy z doskonale dopasowaną do danego zastosowania sztywnością i optymalną kompensacją czy też tłumieniem drgań skrętnych.

  ROTEX – GS – dzięki zastosowaniu prostych zębów i montowanemu na wstępnym ściśnięciu łącznikowi pozyskuje się małe naprężenia powierzchniowe i w ten sposób zwiększoną sztywność całego sprzęgła. Elastyczne zęby łącznika elastycznego kompensujące odchyłki podparte są promieniowo na średnicy wewnętrznej przez membranę. Podparcie to przy dużych prędkościach lub przy wysokich obrotach zapobiega dużemu odkształceniu w kierunku do wewnątrz lub na zewnątrz. Dla działania oraz funkcji jaką pełni sprzęgło ma to  zasadnicze i priorytetowe znaczenie.   

  TYPY:

  • ROTEX – GS,
  • ROTEX MINIATUROWE,
  • ROTEX – GS wykonanie zaciskowe z pierścieniem,
  • ROTEX – GS typ P według normy DIN 69002,
  • ROTEX – GS wykonanie DKM dwukardanowe,
  • ROTEX – GS wykonanie ZR1/ZR2,
  • ROTEX – GS ze sprzęgłem przeciążeniowym SYNTEX.

  Łączniki elastyczne do sprzęgieł GS dostępne o różnych twardościach. Dla łatwiejszej identyfikacji twardość ustalana jest przez kolor.

  Twardość łącznika

  Kolor łącznika

  Materiał łącznika

  Zakres temperatur °C

  Dostępne rozmiary

  Zastosowanie

  Praca ciągła

  Praca krótkotrwała

  80 Sh A-GS

  niebieski

  poliuretan

  od -50 do +80

  od -60 do +120

  od 5 do 24

  napędy elektryczne systemów pomiarowych bezluzowe w zakresie wstępnego ściśnięcia

  92 Sh A-GS

  żółty

  poliuretan

  od -40 do +90

  od -50 do +120

  od 5do 55

  napędy elektryczne układów pomiarowych i regulacyjnych, układ napędu wrzeciona obrabiarki

  95/98 Sh A-GS

  czerwony

  poliuretan

  od -30 do +90

  od -40 do +120

  od 5 do 75

  napędy pozycjonowania, napęd wrzeciona, duże obciążenie, bezluzowe, wstępnego ściśnięcia

  64 Sh D-H GS

  zielony

  hytrel

  od -50 do +120

  od -60 do +150

  od 7 do 38

  wrzeciona narzędziowe, przekładnie planetarne, napędy posuwu, wysokie obciążenia, sztywność na skręcanie

  64 Sh D-GS

  zielony

  poliuretan

  od -20 do +110

  od -30 do +120

  od 42 do 75

  wysokie temperatury, odporny na hydrolizę

  ZASTOSOWANIA:

  Technika pomiarowa i regulacyjna

  Aby uzyskać powtarzalność w technice pomiarowej oraz ich regulacji wymagania stawiane tego typu sprzęgłom skupiają się na dużej sztywności skrętnej.

  Istniejące momenty obrotowe są stosunkowo niewielkie i wykorzystanie w ich budowie łączników wstępnie ściśniętych sprawia przeniesienie sił z zachowaniem dużej sztywności i wytrzymałości na skręcanie.

  W celu zminimalizowania sił powracających zaleca się używanie łączników o twardości 80 Sh GS.

  PODSUMOWUJĄC:

  • sprzęgło bezluzowe do połączenia wałów, napędów wrzecion, wind, dźwigów, napędów obrabiarek,
  • tłumienie drgań skrętnych podczas pracy zapewnione przez wstępnie ściśnięty łącznik elastyczny,
  • piasty standardowe, zaciskowe, do montażu z wpustem lub bez, zaciskowe z pierścieniem,
  • różne twardości łączników.
  • wykonanie krótkie GS Compact.

  WYKONANIA SPRZĘGIEŁ ROTEX GS

  ROTEX® GS precyzyjne

  • bezluzowa praca w wyniku wstępnego ściśnięcia łącznika,
  • do zastosowań w napędach maszyn oraz np. układach pozycjonujących,
  • bezwibracyjne przenoszenie momentu obrotowego, np. w maszynach drukarskich, windach itp.
  • łatwe w montażu,
  • różne twardości łączników,
  • bezobsługowe.

  ROTEX® GS miniaturowe

  • bezluzowa praca,
  • znikome momenty bezwładności,
  • małe wymiary i momenty bezwładności,
  • łatwe w montażu,
  • różne twardości łączników,
  • bezobsługowe,
  • piasty odizolowane elektrycznie pomiędzy sobą.

  ROTEX® GS DKM

  • bezluzowe, z dwoma łącznikami,
  • dla większych odchyłek promieniowych,
  • łatwe w montażu,
  • bezobsługowe.

  ROTEX® GS wykonanie  6.0

  • zintegrowany pierścień zaciskowy,
  • do prędkości obrotowej 40 m/s,
  • wysokie wartości przenoszonych momentów obrotowych,
  • łatwy w montażu (śruby od strony kłów).

  ROTEX® GS P według normy DIN  69002

  • bezluzowe, najwyższej precyzji,
  • zintegrowany pierścień zaciskowy,
  • do prędkości obrotowej 50 m/s,
  • łatwy w montażu (śruby od strony kłów).

  ROTEX®  GS ZR1

  • bezluzowe, z wałem pośredniczącym,
  • do połączeń oddalonych wałów.

  ROTEX® GS ZR2

  • bezluzowe, z wałem pośredniczącym,
  • do połączeń oddalonych wałów,
  • do wyższych momentów obrotowych.

  sprzęgła bezluzowe

  RADEX – N – jest bezluzowym oraz bezobsługowym sprzęgłem cało stalowym. Łącznik płytkowy (lamina) jest w wysokim stopniu skrętnie sztywne wykonane z wytrzymałej nierdzewnej martenzytycznej stali sprężystej, umożliwia kompensację dużych odchyłek przy zachowaniu niewielkich sił powracających. Dzięki wykonaniu w całości ze stali sprzęgło RADEX – N jeśli chodzi o warunki pracy może być stosowane w temperaturze 280ºC.

  Łączniki płytkowe wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej, zostały zaprojektowane na bazie obliczeń metody elementów skończonych FEM.

  Sercem całostalowych sprzęgieł z rodziny RADEX - N są laminy (łączniki płytkowe) oraz ich mocowanie do piast lub elementów pośrednich. Wysoce wytrzymałe oraz odporne na naprężenia śruby pasowane, przykręcane na przemian do piasty i elementu pośredniego, zapewniają odpowiednie połączenie cierno – zaciskowe. Dzięki takim właściwościom mechanicznym, sprzęgła doskonale przenoszą duże momenty obrotowe, równocześnie kompensując odchyłki i generując niewielkie siły powracające. Specjalna konstrukcja elementów tworzących sprzęgła RADEX – N powoduje sztuczne, wstępne naprężenie laminy. W ten sposób uzyskiwane jest 30% sztywności skrętnej, unikając tym samym znanego i szeroko występującego w przemyśle problemu drgań osiowych elementu pośredniego.    

  PODSUMOWUJĄC:

  • sprzęgło z łącznikiem płytkowym,
  • małe siły przywracające,
  • temperatura do 200ºC,
  • element dystansowy w różnych długościach.

  sprzęgła bezluzowe

  RADEX – NC – został specjalnie zaprojektowany i wymyślony do zastosowań servonapędowych. W sprzęgle tym pakiet blach wykonanych ze stali nierdzewnej tworzy skrętnie sztywny łącznik płytkowy (laminę) podatny na zginanie zapewniający odpowiednie pochłanianie odchyłek osiowych, kątowych i promieniowych, łączonych owym sprzęgłem wałów. RADEX – NC jest w całości sprzęgłem wykonanym ze stali. Może być stosowane czy też wykorzystywane do pracy w wysokich temperaturach do 200ºC i abrazyjnych środowiskach ze względu na całość wykonania z metalu. Standardowe sprzęgło RADEX – NC produkowane jest w 6 rozmiarach od 5 do 35 maksymalny czy też graniczny moment obrotowy jaki potrafi przenieść to sprzęgło równy jest 200 Nm. Aluminiowe piasty są produkowane w wykonaniu zaciskowym (rozmiar 42 z piastami stalowymi) i dlatego tworzą one połączenie bezluzowe pomimo stosowania w napędach o pracy nawrotnej.

  Typowym zastosowaniem i wykorzystaniem sprzęgła RADEX – NC są bezluzowe przekładnie ślimakowe o małym przełożeniu. Sztywność sprzęgła w takim przypadku przenosi się za pośrednictwem przekładni, ze strony napędzającej na napędzaną.

  W takim układzie przełożenie ma decydujący wpływ, ponieważ do obliczeń wchodzi jako podniesione do kwadratu. W ten sposób przeliczona sztywność jest dodawana do sztywności przekładni w efekcie dając sztywność całkowitą. W przypadku przekładni o przełożeniach mniejszych niż i=8, zalecamy stosowanie sprzęgieł RADEX – NC, zamiast sprzęgieł elastycznych, w celu zmniejszenia lub minimalizacji utraty sztywności całego układu.   

  PODSUMOWUJĄC:

  • wykonane z aluminium.
  • mały moment bezwładności,
  • wykorzystywany w przemyśle precyzyjnym, automatyce,
  • przekładnie ślimakowe o małym przełożeniu.

  WYKONANIA SPRZĘGIEŁ RADEX - N

  RADEX®-N NN

  • wykonanie z pojedynczym łącznikiem,
  • możliwe tylko odchyłki kątowa i poosiowa,
  • wysoka sztywność,
  • zwarta budowa. 

  Przykładowe zastosowania:

  • mieszadła,
  • pompy zanurzeniowe,
  • wentylatory,
  • do zastosowań przy dużych siłach poprzecznych.

  RADEX®-N NANA1

  • wykonanie z podwójnym łącznikiem,
  • możliwość kompensacji dużych odchyłek,
  • krótkie terminy dostaw dla długości standardowych.

  Przykładowe zastosowania:

  • maszyny papiernicze,
  • maszyny drukarskie,
  • obróbka materiałów,
  • hutnictwo,
  • generatory,
  • młyny.

  RADEX®-N NANA2

  • wykonanie z podwójnym łącznikiem,
  • możliwość kompensacji dużych odchyłek,
  • krótkie terminy dostaw dla długości standardowych.

  Przykładowe zastosowania:

  • maszyny papiernicze,
  • maszyny drukarskie,
  • obróbka materiałów,
  • hutnictwo,
  • generatory,
  • młyny. 

  RADEX®-N NNZ

  • wykonanie z podwójnym łącznikiem (zwarta budowa),
  • możliwość kompensacji dużych odchyłek,
  • talerz pośredniczący zamiast kołnierza,
  • idealny zamiennik cało stalowych sprzęgieł zębatych,
  • standardowo do rozmiaru 50.

  sprzęgła bezluzowe

  TOOLFLEX – sprzęgło mieszkowe. Najbardziej znaczącymi cechami tego sprzęgła są dobra kompensacja odchyłek (osiowej, promieniowej oraz kątowej), duża sztywność skrętna jak i również łatwa i szybka instalacja piast zaciskowych. Znalazły zastosowanie w obrabiarkach, frezarkach, systemach pozycjonowania (np. śruby o dużym skoku gwintu), stołach indeksacyjnych, przekładniach planetarnych o małym momencie obrotowym i dokładnym pozycjonowaniu.

  Pewność połączenia mieszek-piasta:

  • cierne, bezluzowe połączenia aluminiowych piast z wielosegmentowym mieszkiem przy użyciu specjalnej stali,
  • pewne przeniesienie momentu obrotowego przez każdy segment mieszka pomiędzy piastami,
  • odporność i wytrzymałość zmęczeniowa materiału dla temperatur do 280ºC oraz w krytycznych warunkach pracy, np. pod wpływem mediów.

  Pewność połączenia wał-piasta:

  • podwójnie nacięte piasty zaciskowe ułatwiające montaż,
  • łatwy montaż piast zaciskowych dzięki zastosowaniu poprzecznie umieszczonej śrubie zaciskającej,
  • brak odkształceń mieszka podczas procesu dokręcania śruby zaciskającej dzięki podwójnemu napięciu piasty,
  • pasowanie otworów w piastach F7 dla łatwiejszego osadzania piasty na wałach.

  PODSUMOWUJĄC:

  • skrętnie sztywne sprzęgło mieszkowe,
  • wykonanie M oraz S (6 lub 4 sekcje mieszka),
  • dopuszczalne duże odchyłki kątowe,
  • odporne na działanie temperatury do 200ºC,
  • odporne na korozję.

  COUNTEX – dwukardanowe sprzęgło wykorzystywane do układów pomiarowych w napędach. Jest 3-częściowym bezluzowym sprzęgłem, stosowanym głównie w układach pomiarowych i sterujących. Montaż osiowy w połączeniu z optymalnym kształtem piast umożliwia niezwykle łatwe połączenie wszystkich elementów sprzęgła w jedną całość.

  Specyfikacja układów pomiarowych i sterujących potrzebuje wysokiej sztywności skrętnej sprzęgła, aby mogło ono realizować pozycjonowanie i sterowanie w sposób powtarzalny czy też ciągły. Powstające momenty obrotowe są relatywnie nieduże, z tego powodu bezluzowość i sztywność uzyskiwane są dzięki wstępnemu naprężeniu łącznika sprzęgła. Dwukardanowa konstrukcja sprzęgła COUNTEX pozwala na maksymalną redukcje sił powracających.

  PODSUMOWUJĄC:

  • bezluzowe połączenie wałów do układów pomiarowych o niewielkich momentach obrotowych,
  • 3 – częściowe sprzęgło dwukardanowe,
  • niewielkie wymiary – nieduże momenty bezwładności,
  • łatwy montaż osiowy,
  • krótkie terminy realizacji dostaw dla otworów standardowych,
  • otwory wykonywane zgodnie z normą ISO, tolerancja pasowania H7, od ø6 możliwy rowek na wpust wg DIN 6885/1 – JS9.

 • Sprzęgła magnetyczne

  sprzęgła magnetyczne

  Sprzęgło magnetyczne MINEX – S

  Informacje ogólne

  Sprzęgło magnetyczne MINEX – S do przekazania momentu obrotowego wykorzystuje pole magnetyczne generowane przez wysokiej klasy magnesy stałe, bez możliwości jakiegokolwiek kontaktu mechanicznego z piastami sprzęgła.

  W przemyśle jest wykorzystywane do odseparowania przestrzeni roboczej od atmosfery czego przykładem są pompy bądź mieszalniki. Przy bardzo kwaśnych lub zasadowych cieczach gwarantuje pewne uszczelnienie, zabezpieczając przed niebezpiecznymi wyciekami.

  Na specjalne zamówienie klienta oferujemy indywidualne rozwiązania z istniejącymi na rynku elementami hydrauliki według indywidualnych potrzeb klienta.

  Budowa oraz zasada działania

  Sprzęgło zbudowane jest z wirnika zewnętrznego i wewnętrznego. Wirnik zewnętrzny w swojej budowie wyposażony jest w wysokojakościowe magnesy trwałe usytułowane magnesami na przemian po jego wewnętrznej stronie, analogiczne umieszczenie magnesów występuje w wirniku wewnętrznym. Wirnik zewnętrzny w standardzie umieszczony jest od strony napędowej,  natomiast magnesy są przytwierdzone po wewnętrznej stronie wirnika. Magnesy wirnika wewnętrznego umieszczone są postronnie napędzanej, ułożone są cylindrycznie w jego wnętrzu w celu minimalizacji szczeliny powietrznej, tworząc w ten sposób hermetyczne zamknięcie.

  Gdy sprzęgło nie pracuje czyli znajduje się w stanie spoczynku bieguny „N” i „S” obu wirników znajdują się naprzeciw siebie na przemian, a generowane przez nie pole magnetyczne jest symetryczne. W momencie wzajemnego przesunięcia względem siebie wirników linie sił pola magnetycznego ulegają zmianie dzięki temu następuje przekazanie mocy za sprawą szczeliny powietrznej. Prędkość obrotowa obu wirników jest zsynchronizowana z zachowaniem stałego kąta skręcenia.

  W przypadku wystąpienia stanu przeciążenia czyli w przypadku gdy wartość maksymalnego momentu obrotowego zostanie przekroczona a co za tym idzie zmieni się kat skręcenia sprzęgło przestaje przenosić moment obrotowy pełniąc wtedy funkcję sprzęgła przeciążeniowego.   

Partnerzy

 • SKF Authorised Distributor
 • INA
 • TIMKEN
 • Gates
 • Loctite
 • Festo
 • HIWIN
 • Fenner Drives
 • MOTUL
 • NSK
 • Bosch Rexroth
 • Renold
 • SMC
 • PBF
 • GGB
 • KTR
 • WD-40
 • LBC
 • Sanok
 • Theroson
 • ZKL
 • ZVL Auto
 • Accor
 • Henkel
 • Kinex
 • CPP Prema Kielce
 • ZWWG
 • EUROLL
 • KLUBER LUBRICATION
 • PONAR Silesia
 • DAB Pumps
 • JTEKT

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Zamknij