Oprawy łożyskowe

Oprawy do łożysk są gotowymi jednostkami, wyposażonymi w uszczelnienia przeznaczonymi do zabudowy łożysk.

W zależności od typu mogą być dostarczane opcjonalnie – same oprawy albo z łożyskami jako kompletny zespół.

Oprawy stojące dzielone typu SNL, SD

Korpus oprawy jest dzielony w płaszczyźnie poziomej. Górna i dolna część oprawy zabezpieczona jest przed nieprawidłowym założeniem za pomocą kołków ustalających i zamków. Części opraw od różnych producentów nie są zamienne.

Oprawy te przeznaczone są do zabudowy łożysk kulkowych wahliwych lub łożysk baryłkowych z otworem stożkowym lub walcowym.

Gniazdo w oprawie ma pasowanie suwliwe, co umożliwia przemieszczanie osiowe zbudowanego łożyska w obu kierunkach. Ustalenie osiowe łożyska – jeżeli jest wymagane – uzyskuje się przez zabudowanie pierścieni ustalających (jednego albo dwóch) między pierścieniem zewnętrznym łożyska i odsadzeniem oprawy. Pierścienie te zamawiane są oddzielnie. Większe oprawy są dostarczane w wykonaniu przystosowanym do łożyska ustalającego albo do łożyska swobodnego.

Oprawy mogą być wyposażone w różne uszczelnienia dostosowane do warunków eksploatacyjnych:

  • dzielone uszczelnienia filcowe,
  • dzielone uszczelnienia dwuwargowe,
  • niedzielone uszczelnienia typu V,
  • uszczelnienia labiryntowe.

Uszczelnienia filcowe w postaci pasków filcowych powinny być zimpregnowane w gorącym oleju. Uszczelnienia mogą być zamawiane oddzielnie. Uszczelnienia od różnych producentów nie są zamienne.

W przypadku łożyskowań końców wałów, otwór w oprawie powinien być zamknięty za pomocą pokrywy bocznej. Pokrywy zamawiane są oddzielnie.

Do łożysk zabudowanych w oprawach przewidziane jest smarowanie smarem plastycznym. Oprawy uszczelnione za pomocą pierścieni typu V lub uszczelnień labiryntowych mogą być również stosowane przy smarowaniu olejowym (zanurzeniowym).

Oprawy stojące dzielone wytwarzane są z żeliwa szarego, do zastosowań gdzie wymagana jest większa wytrzymałość dostępne są oprawy z żeliwa szarego. Na zamówienie oprawy mogą być wykonane z innych materiałów, w tym ze stali nierdzewnej.

Oprawy stojące dzielone do smarowania olejowego typu SONL

Oprawy te przeznaczone są do zabudowy łożysk baryłkowych serii 222 z otworem stożkowym lub walcowym.

Oprawa posiada głęboki zbiornik, który mieści duża ilość oleju, co zapewnia niższą temperaturę kąpieli olejowej. Olej ze zbiornika dostarczany jest do łożyska za pomocą pierścienia smarującego umieszczonego luźno obok łożyska i obracającego się razem z wałem. Oprawa posiada wskaźnik poziomu oleju. Oprawa może być wyposażona w układ smarowania obiegowego. W razie potrzeby istnieje także możliwość wbudowania do oprawy elementu chłodzącego kąpiel olejową (tuba z obiegiem wody).

Oprawy stojące niedzielone typu SBD

Oprawy te przeznaczone są do zabudowy łożysk baryłkowych z otworem stożkowym lub walcowym. Dostarczane są w wykonaniu przystosowanym do łożyska ustalającego albo do łożyska swobodnego. Oprawy wyposażone są w uszczelnienia labiryntowe w przypadku opraw przelotowych albo w uszczelnienie labiryntowe i pokrywę boczną w przypadku opraw nieprzelotowych.

Oprawy standardowo wykonywane są ze staliwa co pozwala na przenoszenie dużych obciążeń działających w różnych kierunkach.

Do łożysk zabudowanych w oprawach przewidziane jest smarowanie smarem plastycznym.

Oprawy (zespoły) stojące niedzielone typu SYNT

Oprawy te produkowane są jako kompletny zespoły z łożyskiem i uszczelnieniami, napełnione fabrycznie smarem plastycznym. Zabudowane w oprawie łożysko baryłkowe (odpowiednik serii 222) sparowane jest z tuleją osadczą, co umożliwia łatwy montaż przy pomocy dostarczanego w komplecie klucza i uzyskanie wymaganego luzu pomontażowego bez konieczności jego kontroli. Zespoły opraw dostarczane są w wykonaniu z łożyskiem ustalającym albo łożyskiem swobodnym, oznaczane symbolami „F” albo „L”.

Oprawy podwieszane typu TVN

Oprawy te stosowne są do łożyskowań zestawów kół jezdnych wózków transportowych, mogą być również użyte w innych zastosowaniach jako oprawy stojące niedzielone.

Oprawy są przeznaczone do zabudowy łożysk kulkowych wahliwych i baryłkowych na wałach odsadzonych o średnicy od 20 mm do 75 mm.

Oprawy są przystosowane do zabudowy łożyska swobodnego. Ustalenie osiowe łożyska – jeżeli jest wymagane – uzyskuje się za pomocą pierścieni dystansowych o szerokości 2 mm.

Oprawy produkowane są z uszczelnieniami filcowymi w przypadku opraw przelotowych albo z uszczelnieniem filcowym i pokrywę boczną w przypadku opraw nieprzelotowych.

Oprawy wykonane są z żeliwa szarego.

Oprawy dwułożyskowe typu PD

Korpus oprawy jest niedzielony i wyposażone w cztery łapy przykręcane do fundamentu za pomocą śrub.

W korpusie są dwa miejsca osadzenia łożysk (swobodne i ustalające), obrobione w jednym zamocowaniu, co zapewnia dużą współosiowość. Dzięki czemu możliwe jest stosownie w oprawach sztywnych łożysk.

W zależności od kierunku obciążeń i ich wielkości, w oprawach mogą być montowane łożyska kulkowe zwykłe, łożyska kulkowe skośne i łożyska walcowe, w różnych układach.

Oprawy mogą być dostarczane w komplecie z uszczelnieniami lub jako kompletne zespoły łożyskowe z łożyskami i wałem.

Opraw wykonane są z żeliwa szarego.

Oprawy kołnierzowe typu FNL

Oprawy te przeznaczone są do zabudowy łożysk kulkowych wahliwych lub łożysk baryłkowych z otworem stożkowym, które są montowane na wale gładkim za pomocą tulei wciąganych. Oprawy są przystosowane do zabudowy łożyska swobodnego. Ustalenie osiowe łożyska – jeżeli jest wymagane – uzyskuje się za pomocą pierścieni ustalających. Pierścienie te zamawiane są oddzielnie. Oprawy produkowane są z uszczelnieniami filcowymi w przypadku opraw przelotowych albo z uszczelnieniem filcowym i pokrywę boczną w przypadku opraw nieprzelotowych.

Do średnicy wału 60 mm oprawy produkowane są z kołnierzem trójkątnym, powyżej tej średnicy z kołnierzem kwadratowym.

Oprawy wykonane są z żeliwa szarego.

Oprawy naciągowe typu THD

Korpus oprawy jest niedzielony. W bokach korpusu wykonane są do rowki do prowadzenia w ramie. Oprawy te przeznaczone są do zabudowy łożysk baryłkowych z otworem stożkowym lub walcowym. Oprawy wyposażone są w uszczelnienia labiryntowe w przypadku opraw przelotowych albo w uszczelnienie labiryntowe i pokrywę boczną w przypadku opraw nieprzelotowych.

Oprawy standardowo wykonywane są ze staliwa.

Odnajdź katalog

Wyszukiwarka katalogów

Online

Sklep internetowy

Sprawdź naszą ofertę w sklepie online, znajdziesz tu ponad 50 tys. produktów.

Odwiedź nasz sklep internetowy
B2B

Platforma B2B

Jesteś stałym klientem?
Zaloguj się do platformy B2B.

Zaloguj się Platformy B2B