Śruby kulkowe i wałeczkowe

Zespoły śrub tocznych składające się z nakrętki i wału śruby przenoszą obciążenia poprzez  przekształcenie ruchu obrotowego na ruch prostoliniowy. Ze względu na rodzaj elementów tocznych śruby dzielą się na śruby kulkowe i śruby wałeczkowe.

Zespoły śrub tocznych składające się z nakrętki i wału śruby nazywane są również mechanizmami śrubowymi.

Śruby toczne kulkowe

W śrubach kulkowych obciążenie jest przekazywane poprzez kulki toczące się w zamkniętym obiegu między nakrętką a wałem śruby. Podobnie jak w łożyskach kulkowych w śrubach występuje styk toczny dzięki czemu śruby toczne charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem tarcia i wysoką sprawnością.

Zużycie współpracujących części jest znacznie mniejsze niż w przypadku śrub ślizgowych, czego efektem jest większa trwałość śruby kulkowej pracującej w takich samych warunkach jak śruba ślizgowa.

Dzięki mniejszej ilości wytwarzanego ciepła śruba kulkowa może utrzymywać niską temperaturę pracy, co sprawia, że jest szczególnie przydatna do zastosowań, gdzie wymagana jest praca w długim okresie czasu z wysokimi prędkościami.

Śruby toczne wałeczkowe

W śrubach wałeczkowych obciążenie jest przekazywane poprzez wałeczki. Duża liczba punktów styku zapewnia znacznie wyższe nośności i dłuższą trwałość niż ma to miejsce w przypadku śrub kulkowych o porównywalnej wielkości. Śruby produkowane są w dwóch konstrukcjach: śruby wałeczkowe planetarne z nagwintowanymi wałeczkami i śruby wałeczkowe z obiegiem wałeczków z rowkowanymi wałeczkami.

Śruby wałeczkowe planetarne przenoszą obciążenia udarowe, mogą pracować z dużymi prędkościami i przyspieszeniami, są niewrażliwe na zanieczyszczenia (kurz, piasek).

Śruby z obiegiem wałeczków mają bardzo mały skok gwintu co zapewnia dużą dokładność pozycjonowania, powtarzalność i sztywność.

Śruby mogą być dostarczane w kilku wykonaniach różniących się dokładnością:

  • śruba rolowana
  • śruba wiórkowana
  • śruba szlifowana

Wały śrub mogą być dostarczane w następujących wykonaniach:

  • z gwintem na całej długości,
  • z końcami obrobionymi maszynowo do średnicy rdzenia,
  • z końcami obrobionymi maszynowo do średnicy poniżej warstwy hartowanej,
  • ze standardowymi czopami obronionymi maszynowo.
  • na życzenie klienta wg dostarczonych  rysunków

Czopy wałów zostały tak zaprojektowane, żeby pasowały do standardowych opraw łożyskowych stojących lub kołnierzowych.

Oprawy takie dostępne są jako oddzielny elementy wyposażenia.

Odnajdź katalog

Wyszukiwarka katalogów

Online

Sklep internetowy

Sprawdź naszą ofertę w sklepie online, znajdziesz tu ponad 50 tys. produktów.

Odwiedź nasz sklep internetowy
B2B

Platforma B2B

Jesteś stałym klientem?
Zaloguj się do platformy B2B.

Zaloguj się Platformy B2B