O firmie

Polityka środowiskowa

POLITYKA ŚRODOWISKOWA PREMA S.A.

Dbając o to, aby działalność spółki PREMA S.A. polegająca na obrocie łożyskami i akcesoriami łożyskowymi, narzędziami do obsługi łożysk, elementami przenoszenia napędu, elementami pneumatyki i hydrauliki, materiałami konstrukcyjnymi oraz wsparciu technicznym prowadzona była w sposób pozwalający na minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko, wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015-09, odpowiedni do charakteru i skali wpływu tej działalności na środowisko.

Nasze główne działania:

 • ustanawianie i realizacja celów środowiskowych,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów a także innych wytycznych i norm z zakresu ochrony środowiska,
 • monitorowanie i ograniczanie zużycia nieodnawialnych nośników energii,
 • monitorowanie i ograniczanie wytwarzania odpadów opakowaniowych,
 • monitorowanie i ograniczanie emisji do atmosfery z procesów spalania paliw,
 • dbanie o estetykę budynków i szaty roślinnej w posiadanych lub użytkowanych obiektach,
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska,
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego.

Polityka Środowiskowa została zakomunikowana pracownikom spółki oraz jest dostępna dla zainteresowanych stron.

Polityka Środowiskowa jest wdrożona i utrzymywana oraz poddawana regularnym ocenom w celu zapewnienia jej ciągłej przydatności.

Jako Dyrektor Generalny PREMA S.A. zapewniam wszelkie niezbędne zasoby dla wdrożenia i utrzymywania polityki środowiskowej.

   

                                                                                                                     Zenon Szpoton

                                                                                                                    Dyrektor Generalny

  

Zarządzenie nr 2/18 Dyrektora Generalnego z dnia 30 marca 2018 r.

Partnerzy

 • SKF Authorised Distributor
 • INA
 • TIMKEN
 • Gates
 • Loctite
 • Festo
 • HIWIN
 • Fenner Drives
 • MOTUL
 • NSK
 • Bosch Rexroth
 • Renold
 • SMC
 • PBF
 • GGB
 • KTR
 • WD-40
 • LBC
 • Sanok
 • Theroson
 • ZKL
 • ZVL Auto
 • Accor
 • Henkel
 • Kinex
 • CPP Prema Kielce
 • ZWWG
 • EUROLL
 • KLUBER LUBRICATION
 • PONAR Silesia
 • DAB Pumps
 • JTEKT

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Zamknij