O firmie

Polityka środowiskowa

Polityka Środowiskowa PREMA SA

Działalność handlowa PREMA SA kontynuowana od utworzenia przedsiębiorstwa w 1953 roku, polegająca na obrocie: łożyskami tocznymi, elementami przenoszenia napędu, elementami pneumatyki i hydrauliki, wyposażeniem do montażu i diagnostyki, płynnymi materiałami konstrukcyjnym, smarami i uszczelnieniami oraz innymi częściami maszyn, nie ma większego niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

Dbając jednak o to, aby problemy ochrony środowiska naturalnego były zawsze uwzględniane we wszystkich decyzjach podejmowanych na poszczególnych szczeblach zarządzania oraz spełniając - zgodnie z przyjętą Polityką Jakości - oczekiwania naszych Klientów wdrożyliśmy w PREMA SA system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005, odpowiedni do charakteru, skali oraz wpływów na środowisko działań i usługi dostawy wyrobów.

 

PREMA SA prowadząc działalność handlową, rozwijając sieć handlową i modernizując infrastrukturę:

   - spełnia mające zastosowanie wymagania prawne, a także, gdy to możliwe,

     wymagania wewnętrznych i zewnętrznych stron zainteresowanych dotyczące swoich

     aspektów środowiskowych,

   - zapobiega zanieczyszczeniom środowiska,

   - dba o estetkę budynków i szaty roślinnej w posiadanych obiektach,

   - racjonalizuje gospodarkę nośnikami energii i surowcami,

   - preferuje w zakresie dostawców partnerów handlowych wykazujących się należytą troską

     o środowisko.

Gwarancją przestrzegania przyjętych zasad postępowania jest stałe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska. 

Polityka Środowiskowa została zakomunikowana pracownikom PREMA SA oraz jest publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron. 

Polityka Środowiskowa jest wdrożona i utrzymywana oraz poddawana regularnym ocenom w celu zapewnienia jej ciągłej przydatności. 

Jako Dyrektor Generalny PREMA SA zapewniam wszelkie niezbędne zasoby dla wdrożenia i utrzymywania Polityki Środowiskowej. 

                                                                                                                        Zenon Szpoton

                                                                                                                    Dyrektor Generalny

                                                                                                                          PREMA SA

 

Zarządzenie Dyrektora Generalnego Spółki PREMA SA nr 2/07 z dnia 5 stycznia 2007 r.


Partnerzy

 • SKF Authorised Distributor
 • Fenner Drives
 • GGB
 • Gates
 • JTEKT
 • KTR
 • WD-40
 • Loctite
 • LBC
 • Renold
 • Sanok
 • Theroson
 • ZKL
 • ZVL Auto
 • Accor
 • Bosch Rexroth
 • Henkel
 • INA
 • Kinex
 • NSK
 • CPP Prema Kielce
 • TIMKEN
 • ZWWG
 • Revo Seals
 • EUROLL
 • HIWIN
 • SMC
 • PBF
 • KLUBER LUBRICATION
 • PONAR Silesia
 • DAB Pumps

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Zamknij